Six Sigma - Filozofie a nástroje zvýšení konkurenceschopnosti zlepšováním procesů

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • účastníci kurzu získají přehled o postupech, nástrojích a praktických přínosech
    metodiky „Six sigma"
  • účastníci si na konkrétních příkladech ukážou, jak je možné „Six Sigma" aplikovat ve vlastní organizaci

 

Kurz je určen pro

management, vedoucí a odborné pracovníky organizace.

 

Obsah

Důvody pro aplikaci „Six Sigma"

Výběr a definování projektů - plán zvyšování výkonnosti procesů

Zlepšování procesů metodou „Six Sigma". Metodika a nástroje „DMAIC"

Program implementace „Six Sigma" v organizaci. Projekty „Six Sigma".

Hodnocení přínosů.

Praktické zkušenosti z aplikace metod a nástrojů Six Sigma ve firmách v oblasti výroby a služeb

 

 

Charakteristika a forma

Kurz může být zařazený jako samostatný modul kurzu pro management firem aplikující Six Sigma, tréninku „Champions" a „Sponzors", jako i úvodní modul do tréninku Black Belts a Green Belts.

Rozsah kurzu je 2 dny nebo spolu s workshopem definovaní cílů projektů Six Sigma 2 x 2 dny.

 

Pracovní metody

Kurz probíhá formou výkladu principů ilustrovaných na příkladech z organizací a praktických cvičení ve skupinách, ve kterých si účastníci procvičují aplikaci osvojených metod řešením problémů z vlastní organizace.

 


Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

Six Sigma - Filozofie a nástroje zvýšení konkurenceschopnosti zlepšováním procesů

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.