Simulačný tréning spoločnosti BTI

Kurz na míru

Základní info

Už dva roky sme exkluzívnym dodávateľom simulačných tréningov spoločnosti Bussiness Today International v ČR a SR.

Simulačné tréningy BTI
Boli vyvinuté a sú neustále zdokonaľované spoločnosťou Business Today International, ktorá má svoje zastúpenia po celom svete. SMARTER Training and Consulting adaptuje tréningy BTI na konkrétne podmienky klientov v ČR a SR. Pomocou simulačných tréningov BTI zdokonaľujú svoje manažérske schopnosti manažéri vo vyspelých ekonomikách a teraz aj v ČR a SR. Simulačný tréning je oceňovaný preto, že plne využíva doterajšie znalosti a skúsenosti účastníkov a počas tréningu ich prehlbuje a dáva do reálnych súvislostí.

Tréningy umožňujú:

• Poznať procesy, ktoré prebiehajú vo vnútri firmy aj v styku s jej prostredím (dodávatelia, odberatelia, obchodní partneri, banky a pod.)
• Porozumieť dopadom týchto procesov na ekonomickú efektivitu firmy (úseku), naučiť sa „čítať“ a využívať finančné výkazy a analýzy (rozvaha, výsledovka, analýza cash flow a pod.)
• Pochopiť súvislosti medzi finančnými a ostatnými tokmi, ktoré vo firme prebiehajú, vnímať previazanosť medzi výdavkami a príjmami, správne odhadovať ekonomické možnosti firmy (úseku)
• Z „vtáčej perspektívy“ sledovať dôsledky jednotlivých rozhodnutí vo fiktívnej firme, previazanosť procesov a dopad rozhodnutí v jednej sfére do financií (cash flow) a ostatných oblastí činnosti
• Posilniť tímovú spoluprácu manažérov z rôznych úsekov a oblastí, získať pochopenie pre úlohy a problémy ostatných manažérov a naučiť sa kooperáciu a koordináciu

 

Managing business today (MBT):

Manažérsky simulačný tréning vhodný najmä pre výrobný a obchodný typ spoločností. Vo svete je napriek tomu využívaný pre široké spektrum oblastí. Tréning je koncipovaný ako trojdňový a optimálny počet účastníkov je 12 (minimálny 8, maximálny 16). V ČR tréning absolvovali manažéri napr. týchto spoločností: PVT, a. s.; Glaverbel, a. s.; Groz - Beckert, a. s.; ČSOB, a. s.; Český Telecom, a. s.; Geomant, s. r. o.; AVMedia, a. s.

 

Simulačný tréning spoločnosti BTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.