Simulačný tréning spoločnosti BTI

Kurz na míru

Základní info

Už dva roky sme exkluzívnym dodávateľom simulačných tréningov spoločnosti Bussiness Today International v ČR a SR.

Simulačné tréningy BTI
Boli vyvinuté a sú neustále zdokonaľované spoločnosťou Business Today International, ktorá má svoje zastúpenia po celom svete. SMARTER Training and Consulting adaptuje tréningy BTI na konkrétne podmienky klientov v ČR a SR. Pomocou simulačných tréningov BTI zdokonaľujú svoje manažérske schopnosti manažéri vo vyspelých ekonomikách a teraz aj v ČR a SR. Simulačný tréning je oceňovaný preto, že plne využíva doterajšie znalosti a skúsenosti účastníkov a počas tréningu ich prehlbuje a dáva do reálnych súvislostí.

Tréningy umožňujú:

• Poznať procesy, ktoré prebiehajú vo vnútri firmy aj v styku s jej prostredím (dodávatelia, odberatelia, obchodní partneri, banky a pod.)
• Porozumieť dopadom týchto procesov na ekonomickú efektivitu firmy (úseku), naučiť sa „čítať“ a využívať finančné výkazy a analýzy (rozvaha, výsledovka, analýza cash flow a pod.)
• Pochopiť súvislosti medzi finančnými a ostatnými tokmi, ktoré vo firme prebiehajú, vnímať previazanosť medzi výdavkami a príjmami, správne odhadovať ekonomické možnosti firmy (úseku)
• Z „vtáčej perspektívy“ sledovať dôsledky jednotlivých rozhodnutí vo fiktívnej firme, previazanosť procesov a dopad rozhodnutí v jednej sfére do financií (cash flow) a ostatných oblastí činnosti
• Posilniť tímovú spoluprácu manažérov z rôznych úsekov a oblastí, získať pochopenie pre úlohy a problémy ostatných manažérov a naučiť sa kooperáciu a koordináciu

 

Managing business today (MBT):

Manažérsky simulačný tréning vhodný najmä pre výrobný a obchodný typ spoločností. Vo svete je napriek tomu využívaný pre široké spektrum oblastí. Tréning je koncipovaný ako trojdňový a optimálny počet účastníkov je 12 (minimálny 8, maximálny 16). V ČR tréning absolvovali manažéri napr. týchto spoločností: PVT, a. s.; Glaverbel, a. s.; Groz - Beckert, a. s.; ČSOB, a. s.; Český Telecom, a. s.; Geomant, s. r. o.; AVMedia, a. s.

 

Simulačný tréning spoločnosti BTI

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.