ROZVOJ OSOBNOSTI - sebepoznáním k vyššímu sebevědomí a sebeprosazení

Základní info

Úvod
Sebevědomí ovlivňuje celý náš život
, naše pocity, jednání. Okolní svět a lidi v něm vnímáme na základě toho, jak vnímáme sami sebe. Sededůvěra a dobré sebevědomí je jedním z klíčů k úspěchu v práci a k dobrým vztahům.

Cíl
Kurz vedoucí k lepšímu sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a zdravého sebevědomí.

Obsah

 • Sebepoznání a poznání druhých
  naše přednosti a slabiny
  co považujeme na svoje „strašáky“
 • Úspěšné jednání s lidmi
  efektivní komunikace s druhými lidmi
  situace, které zvládáme a které nezvládáme
 • Efektivita výkonu
  osobní rozvoj, pracovní výkon a odpočinek
 • Kvalita života
  duševní hygiena a zvládání stresu
  rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  jak zvýšit své sebevědomí a sebedůvěru, zvládání kritiky

Metody a formy výuky
2 dny seminář a workshop; výklad a diskuse, testy, nácvik modelových situací, hraní rolí.

ROZVOJ OSOBNOSTI - sebepoznáním k vyššímu sebevědomí a sebeprosazení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.