Role manažera a základy manažerské práce

Základní info

Trénink vám dodá zásadní znalosti a dovednosti pro praktické naplňování role manažera. Naučí vás pracovat se stanovováním nároků na práci jednotlivce i členů týmu a získáte schopnosti pro používání zásadních manažerských nástrojů – jako zadávání úkolů, stanovování cílů či poskytování efektivní zpětné vazby.

Proč zvolit tento program

 • Po tréninku budete znát obsah jednotlivých rolí manažera – a jak je efektivně naplňovat.
 • Pochopíte, co je vedení podle kompetencí a naučíte si stanovovat kompetence pro lidi ve svém týmu.
 • Budete mít návody k používání zásadních manažerských nástrojů jako je stanovování cílů, zadávání úkolů, poskytování zpětné vazby a dokáže je používat k přípravě i realizaci těchto nástrojů.
 • Protrénujete si dané manažerské nástroje a budete je umět v praxi motivačně používat.
 • Budete zvládat i obtížnější fáze používání těchto nástrojů.
 • Budete umět komunikovat jasněji s respektem k partnerovi, zkvalitníte svou manažerskou komunikaci.

Komu je určen

 • Intenzivní tréninkový kurz určený projektovým manažerům, vedoucím týmů a všem, kteří chtějí získat zásadní manažerské dovednosti při vedení týmu.
 • Nabízí důležité a praktické vybavení pro každého efektivního vedoucího týmu. 100 % kurzu je zaměřeno na behaviorální kompetence.
 • Doporučeno pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A.

Témata programu:

 • Trendy ve vedení lidí – vedení podle kompetencí
 • Role: manažer – lídr – specialista
 • Základní manažerské nástroje
 • Aplikace do řídící praxe

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku je řada komunikačních cvičení a rozbory videofilmů. Hravou a užitečnou formou tak procvičujeme vybrané manažerské nástroje.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku, získáním prožitků a zpětné vazby k vaší manažerské práci.

Role manažera a základy manažerské práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.