Řízení projektů a změn

Základní info

Řízení projektů a změn

Je určený manažerům, projektovým manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům. Kurz je zaměřený na procvičení praktických a fungujících modelů, technik a postupů, které manažerům umožní rychle a zároveň promyšleně reagovat na podněty a změny v externím a interním prostředí organizace a naplánovat, řídit a prosadit jakýkoli projekt a složitější program organizační změny.

Kurz je vhodný pro:
*zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
*absolventy vysokách škol, kteří si chtějí aktualizovat, doplnit své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
*technické specialisty, projektové manažery, administrativní pracovníky,
*zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
*lidi s praxí.

Tento kurz je vhodný pro všechny sektory: soukromý, veřejný a dobrovolný / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou zpracované a prezentované tak, aby byly užitečné pro manažery pracujících v organizacích všech velikostí, od nadnárodních až po jednotlivé podnikatele.

Přínos pro jednotlivce:
Osvojení praktických modelů, technik a postupů na efektivní iniciování, řízení a prosazení projektů nebo programu oraginzační změny.

Přínos pro firmu:
Metodika projektového řízení, úloha projektového manažera, manažerské řízení, řízení sebe samotného i ostatních.

Průběh studia a podpora:
*Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
*Tutor (zkušený konzultant z praxe)
*Studijní skupina
*Tutoriály (setkání studijní skupiny - workshop, vedené tutorem) a 1 denní rezidenční škola
*Dvě písemné práce TMA a závěrečná písemná práce EMA
*Moderní studentský výukový online systém
*Certifikát o absolvování kurzu

Obsah kurzu

Část 1: Řízení projektů
1. Příprava projektu
2. Plánování projektu
3. Metody hodnocení finanční návratnosti
4. Řízení projektů prostřednictvím lidí
5. Implementace projektu
6. Dokončení a vyhodnocení projektu
7. Řízení projektů: praktická případová studie

Část 2: Řízení změn
1. Vnější vlivy na organizační změny
2. Organizační reakce na síly vyvolávající změny
3. Metafory a změny
4. Příprava na změnu
5. Řízení procesu a změny: začátek
6. Proces změny: vytvoření podnětu
7. Účetnictví a změny
8. Politikum změny: realizace
9. Řízení změn: praktická případová studie

Řízení projektů a změn

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.