Řízení a vedení pracovníků (výcvik středního managementu a mistrů)

Kurz na míru

Základní info

Vedle rozhodující role TOP-managementu má klíčový význam pro správný chod výrobní firmy spolehlivý výkon pracovníků středního managementu a mistrů. Zejména rozvoji jejich schopností vedení a řízení při využití pravidel správné komunikace je třeba věnovat náležitou pozornost. Přitom bývá pozornost soustředěna zejměna na tyto obsahové okruhy: Osobnost a způsoby jednání s různými osobnostními typy; Zpětná vazba, kritika, empatie; Transakční analýza a její využití při řešení obtížných a konfliktních situací; Tým a týmová práce ve firmě, komunikace v týmu; Organizace a využívání času (time management), čas jako stresor, stres a protistresová opatření, zdravý životní styl; Manažerská mřížka, styly řízení, situační vedení; Motivace a hodnocení pracovníků; Asertivita a její využití v komunikaci; Efektivní řešení obtížných a náročných situací v pracovním procesu; Zákoník práce jako základní právní dokument při řízení lidí

Řízení a vedení pracovníků (výcvik středního managementu a mistrů)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.