RÉTORIKA PRO ŽIVOT I KARIÉRU - blýskněte se skvělým projevem a zaujměte hlasem

Základní info

Kdo umí dobře mluvit, vítězí!
Řečnické schopnosti umožňují člověku vyjádřit potřebné, řídit komunikaci, přesvědčit druhou osobu. Dobrý řečník je ve výhodě.

Pokud skvělý odborník nedokáže své úžasné myšlenky dobře a poutavě formulovat a své schopnosti přesvědčivě prezentovat, je v nevýhodě proti těm, kteří dokážou ostatní pro své nápady nadchnout a své ideje obhájit.

Trénink rétoriky:

 • Jak správně dýchat při mluvení
 • Hlas a jeho síla, barva a znělost - jak zaujmout hlasem 
 • Technika řeči - mluvte tak, aby vám bylo rozumět a lidé vám rádi naslouchali
 • Přesvědčivý a kultivovaný mluvený projev
  • co dělá skvělého řečníka
  • jak formulovat myšlenky
  • soulad slov a řeči těla
  • odstranění frází a parazitních slov
  • přirozený projev a autorita
  • zapojte emoce - přesvědčivost a naléhavost sdělení
  • prezentační minimum
  • zvládání trémy při vystoupení

RÉTORIKA PRO ŽIVOT I KARIÉRU - blýskněte se skvělým projevem a zaujměte hlasem

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.