RÉTORIKA, HLAS A MLUVENÝ PROJEV - kdo umí mluvit, vítězí

Základní info

Umíte dobře mluvit a vystupovat?  Chcete působit přirozeně, jistě a přesvědčivě?  Je váš mluvený projev a verbální komunikace na úrovni, podporuje vaše schopnosti a pomáhá k vašemu úspěchu?

____________________________________________________________________

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

Rétorika - kultivovaný mluvený projev, technika řeči, správné dýchání, kultura mluveného projevu, verbální i neverbální komunikace, prezentace, tréma, veřejné vystoupení.


Hlas - zvuk vašeho hlasu, energie a váš celkový projev hrají zcela zásadní roli v tom, jak působíte na lidi. Když proto zapracujete na svém projevu, posílíte si sebevědomí. Nahrajte se na diktafon, poslechněte se, analyzujte, v čem byste se mohli zlepšit nebo si nechte poradit od odborníků.

CÍL

Cílem kurzu rétoriky je přirozený a poutavý projev, jistota vystupování a posílení schopnosti zaujmout a udržet pozornost posluchačů.
Interaktivní kurz je zaměřen prakticky na rozvoj verbálního vyjadřování, na projev jako celek, na soulad fungování rétoriky a neverbální komunikace, zbavení se obav z mluvení na veřejnosti.
Náš základní komunikační nástroj - lidská řeč - uprostřed digitálních prostředků ochabuje a degeneruje. Nepřijímejme nevýraznou, monotónní, drmolivou a nedbalou mluvu jako normu řeči. 
Máte problém se svým vyjadřováním, srozumitelností, hlasitostí nebo energií v hlase?
Vytrvalý trénink přináší ovoce.

Rétorika - pozvánka lektora M. Dvořáka 

OBSAH

 • Práce s dechem - základ řeči
 • Hlasová výchova
 • síla, barva a znělost hlasu
 • jak zaujmout hlasem a přenést emoce do hlasu
 • Technika řeči
 • srozumitelná artikulace, modulace, frázování, tempo řeči
 • Kultivovaný a přesvědčivý mluvený projev
 • řečnické dovednosti - jak vyjádřit myšlenku slovy
 • jistota v řeči a hlase
 • soulad verbální a neverbální komunikace 
 • odstranění frází a parazitních slov
 • opakovaný trénink projevu
 • zvládání trémy
 • jak se stát skvělým řečníkem

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT - pro pedagogy možnost hradit ze šablon v rámci varianty Osobnostně sociální rozvoj.​

METODY

Praktický interaktivní trénink rétoriky: výklad a návodné předvedení, praktická dechová, hlasová a řečová cvičení, herecké minietudy, práce s textem, vyjadřování emocí, posílení autenticity, zvládání trémy, audio a videotrénink mluveného projevu a individuální rozbor vystoupení. Každý účastník tréninku pozná své silné a slabé stránky verbální i neverbální komunikace a získá individuální zpětnou vazbu vč. doporučení ke zlepšení.

LEKTOR

Miroslav Dvořák, DiS. -  profesionální lektor rétoriky, který umí učit a naučit; charismatický herec a moderátor s krásným hlasem, vyučuje hlasovou výchovu a jevištní řeč na hereckých školách.

"Obsahově velice vyvážený kurz. Oceňuji individuální přístup, zacílení na potřeby jednotlivých účastníků a představení technik, které se dají okamžitě použít. Kurz bych určitě doporučil všem, kteří se chtějí zlepšovat v mluveném projevu. Pan Dvořák má velmi příjemné vystupování, krásný hlas a zápal pro věc. Kurz zvládl bravurně."
Daniel Dlubal, ředitel rozvojových projektů, Letiště Praha 

"Kurz rétoriky předčil má očekávání. Odnáším si nové důležité poznatky k mému dalšímu rozvoji. Důraz na praktickou část byl markantní. Miroslav Dvořák má velmi dobré lektorské dovednosti a vyjadřovací schopnosti. Kurz vede profesionálně a zároveň lidsky, poskytuje bohatou zpětnou vazbu. Kurz doporučím dále!
Darina Matalíková, project management trainer, ABB

"Vynikající trénink, plně naplňující a přesahující má očekávání. Fantastický osobní přístup Miroslava Dvořáka, který inspiruje i svou osobností a svým vystupováním a řečí. Děkuji."
Ondřej Vlach 

"Velmi praktický kurz, který mi pomohl identifikovat slabiny v mluvení a získat jednoduché recepty na zlepšení. Ocenil jsem důraz na praktickou rovinu, otevřenost lektora, důraz na technickou stránku mluvy (artikulace, dýchání atd.) spíše než na prezentační dovednosti. Lektor Miroslav Dvořák je výborný, zábavný, velmi otevřený a kritický podle potřeby."
Michal Křepelka  

TERMÍN

15.-16.11.2021 (9,00 - 16,00 hod. 16 vyuč. hod.) 


Co říkají absolventi kurzu?  Podívejte se na video na Yutube! ► 

                  

DALŠÍ PROGRAMY pro zlepšení mluveného projevu a práce s hlasem - na vyžádání, pro skupiny pedagogů, školy, firmy

Poznámka: kurzovné obsahuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby, coffee break, certifikát o absolvování kurzu.  


MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Přečtěte si, jak probíhá kurz rétoriky  ► reportáž

Stáhněte si zdarma ► e-book Řečnické dovednosti 

Videoukázka pedagogické práce lektora
- cvičení budoucích herců:  lekce práce s hlasem a dechem na herecké škole ►►


 


REFERENCE

"Vtipný lektor, který to umí vysvětlit, výborně se poslouchá a jsem rád, že jsem měl tu čest se od něj učit. Kurz mi dal více, než jsem si představoval."
Dino Tvrz

"Pan Dvořák je excelentní lektor a to jak po profesní, tak lidské stránce. Již po 2 dnech došlo k výraznému zlepšení především v oblasti dýchání, artikulace a klidného projevu. By to pro mě nejužitečnější kurz rétoriky, jaký jsem dosud absolvovala. Splnil má očekávání a že nebyla malá :-), také organizace kurzu byla výborná.
Radka Vašutová, Univerzita Palackého   

"Kurz rétoriky po všech stránkách na vysoké úrovni, rozhodně bych ho doporučil každému, kdo potřebuje mluvit a vystupovat. Miroslav Dvořák je profesionál, schopný vše velmi poutavě vysvětlit a ukázat, dle mého názoru perfektní lektor."
Jiří Šmrha, Advokátní kancelář

Další reference posluchačů ►

RÉTORIKA, HLAS A MLUVENÝ PROJEV - kdo umí mluvit, vítězí

Vybraný termín:

15.11.2021 –  16.11.2021  Praha
09:00 – 16:00 hod.

Cena
7950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.