ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Základní info

Proč
Řešení problému patří mezi základní manažerské kompetence, která se výrazně podílí na  efektivitě manažerské práce.

Cíl programu
Program odpoví na otázku, jak efektivně využít vlastní potenciál, analytické a kreativní myšlení při řešení komplexních problémů v týmech. Účastník se naučí využívat příležitosti, které mi problém nabízí, uchopit a využít novosti a změny, které problém přináší. Cílem výcvikového programu Řešení problémů je poznání a rozvoj vlastního stylu řešení problémů, různých technik řešení i posílení zručnosti rozhodování v nejistotě.

Forma programu
Interaktivní a zážitková. Účastníci se seznamují jednak s formami strukturovaného řešení problému a jednak s kreativními technikami jako je např. metoda 6ti klobouků (lze realizovat i formou outdooru). Výcvik je sycen širokým spektrem metod a nástrojů (interaktivní výklad,  modelování, brainstorming, videofeedback, případové studie) a klade důraz na praktickou využitelnost a zúročení vložené energie – výstupem je vyřešení konkrétního, předem formulovaného problému dané skupiny, týmu, oddělení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.