Řešení problémů 1. - Produktivní řešení problémů

Základní info

CÍLOVÁ SKUPINA
Liniový management, vedoucí týmů, THP

Řešení problémů nebo také hledání řešení patří mezi kognitivní schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka. Problémy jsou nedílnou součástí firemního prostředí. Jak se vypořádat s nenadálými situacemi?

CÍL
Eliminovat svůj strach a negativní postoje problémům. Vybudit v účastnících vnitřní motivaci aktivně se podílet na jejich řešení. Uvědomit si, že každý problém ve firmě se mne přímo nebo nepřímo dotýká. Zaměříme se především na schopnost rozpoznat pravou příčinu problému, kterou je potřeba řešit.

 

OBSAH 

  • Teoretický úvod do problematiky, podstata problému, definice problému, definiční pasti,
  • Vymezení problémů - jeho strukturace, analýza a jednoznačné definování. Výsledek = formulace rozhodovacího problému. Získávání informací.
  • Stanovení cílů řešení, minimálních požadavků (limitních kritérií), které zvolená varianta musí splňovat, a hodnoticích kritérií.
  • Analýza variant řešení, Dimenzionální analýza, využití limitních kritérií. Hodnocení variant řešení s využitím hodnoticích kritérií a výběr varianty.
  • Stanovení postupu (plánu) řešení problému.
  • Implementace zvolené varianty. Fáze řešení problému.
  • Monitorování a kontrola postupu implementace řešení problému zvolenou variantou.


Informace - pořadatel:
AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 
tel. 241 442 070
aha@agentura-aha.cz
 www.agentura-aha.cz

Řešení problémů 1. - Produktivní řešení problémů

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.