ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání

Kurz na míru

Základní info

Jistě nelze oddělit v běžném životě řeč těla od řeči slov. Naše slova či naše jednání řeč těla doprovází, nějak se tváříme, naše slova doprovázíme gesty atd. Všechny tyto projevy naše jednání dotváří. Tento seminář zaměříme na verbální a neverbální aspekty během našeho jednání s druhými lidmi: jak jsme čitelní pro druhé, jak umíme „číst“ druhé . A uvědomíme si jak s nimi pracovat během rozhovoru, abychom předcházeli nedorozuměním, dokázali s nimi účinněji pracovat a ovlivňovali naše jednání k vzájemné dohodě.

Obsah:
* Jak komunikujeme?
* Emoce a rozum v lidském jednání, v komunikaci
* Emoční inteligence a její projevy (koncept důvěryhodnosti)
* Druhy komunikace a jejich výhody (verbální, písemná, telefonní, neverbální, vizuální)
* Řeč těla - mimika, gesta, postoje a další prvky řeči těla
* První dojem - co způsobuje dobrý a příznivý dojem a co nás odrazuje
* Komunikační model JOHARI WINDOW
* Základy rétoriky (cvičení)
* Komunikační typologie (MBTI, TAT), jak rozpoznat jednotlivé typy z verbálního a neverbálního chování
* Krátké prezentace účastníků a jejich rozbor

Metody výuky:
Videotrénink, modelové situace, zážitkové hry, cvičení.

ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.