Project Management

Základní info

Pro úspěch podniku je důležité mít vytvořený systém chodu podniku s definovanými procesy a pravidly řízení těchto procesů. Druhým předpokladem jsou lidé a jejich schopnost procesy kontrolovat, tedy jejich znalosti a spolupráce. HP se svými vzdělávacími aktivitami koncentruje na optimální řešení procesů, získávání a zpracování informací a jejich toků v organizaci v rámci ITSM, a rovněž na posilování odborných a komunikačních dovedností pracovníků.

Školení v této oblasti znamenají největší přínos v rozvoji dovedností převážně pro manažery, vedoucí oddělení a vedoucí konzultanty. Nejefektivnější jsou pro skupiny z jedné organizace. Obsah, délku, intenzitu i místo konání je možné upravit na míru. Za zmínku stojí zejména školení projektového řízení, připravená zkušeným projektovým manažerem a lektorem. V rámci komplexních vzdělávacích řešení dodáváme i další školení - vlastní nebo partnerů.

V současné době nabízíme jak školení Projektového řízení, tak kurzy zaměřené na metodiky PRINCE2 a PMP.V rámci komplexních vzdělávacích řešení dodáváme i další školení, a to včetně školení osobnostních dovedností nabízených v rámci nového projektu ACADEMYhp. Tyto kurzy je možno absolvovat samostatně, lze jimi však i vhodně doplnit individuální vzdělávací plány.

Více informací lze najít na adrese: https://education.hpe.com/

Project Management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.