Program MBA - Hradec Králové

studium

Základní info

Charakter studia - Program MBA (Master of Business Administration) vychází z upravených osnov prestižní španělské vysoké školy ESMA Barcelona (Escuela Superior de Marketing y Administración) vyučovaného na manažerské fakultě Czech Management Institute Praha (CMI). Studium v rozsahu cca 500 hodin přímé výuky (plus konzultace k jednotlivým předmětům, tréninkový program, diplomové zkoušky a obhajoba diplomové práce) je rozvrženo do dvou let (říjen – červen, říjen – červen) a probíhá v českém jazyce.

Akreditace - Program MBA je akreditován Českou asociací MBA škol (CAMBAS), jejímž posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice. Mezinárodně uznávaný titul a diplom MBA vydává CMI ve spolupráci se španělským partnerem. Získaný titul MBA mají absolventi právo používat za jménem.

Uplatnění v praxi - Výrazným rysem studia MBA je důraz na využití získaných vědomostí a dovedností ve stávající nebo budoucí manažerské praxi. Vedle výkladu od lektorů, kteří jsou uznávanými profesionály ve svém oboru a mají dlouholeté zkušenosti s přípravou a další kvalifikací manažerů, se studenti podílí na výuce předáváním svých vlastních zkušeností a inspirací.

Na závěr studia studenti obhajují diplomovou práci, jejíž téma si studenti volí dle svého vlastního profesního zájmu, resp. zájmu zaměstnavatele, který diplomovou práci vnímá jako užitečný dokument pomáhající studentovi i společnosti při řešení reálného a aktuálního pracovního problému.

Studijní skupina - Dalším významným znakem studia je pestrost nevelké studijní skupiny, ve které se běžně setkávají podnikatelé, lékaři, stávající nebo budoucí manažeři a vedoucí pracovníci státní správy i samosprávy různého věku, vzdělání (absolventi vysokých škol ekonomického i neekonomického zaměření) a praxí z různých oborů.

Slučitelnost se zaměstnáním – Program je koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do pracovního i volného času pracovně a tedy i časově velmi vytížených studentů. Studijní zátěž je v průběhu celého studia rozložena rovnoměrně. Přibližně každých pět týdnů studenti skládají dvě dílčí zkoušky. Student si tak např. nemusí kvůli zkouškovým obdobím brát dovolenou. Výuka jednotlivých předmětů probíhá pravidelně vždy 2x týdně v pracovní den, zpravidla od 16:30 do 19:40 hod. V případě i dlouhodobější absence mají studenti možnost doplnit si chybějící látku ze zpracovaných materiálů od lektorů zpracovaných v elektronické podobě (vyjma tréninkových předmětů jako je Coaching nebo Rétorika).

Harmonogram studia

Studium je rozvrženo do čtyř semestrů (dva roky), přičemž výuka začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v červnu. Slavnostní promoce v Betlémské kapli se konají tradičně poslední týden v září. Na žádost studenta (např. z důvodu plánované dlouhodobé absence) je možné studium přerušit, prodloužit nebo se domluvit na individuálním studijním plánu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 777 044 796 nebo e-mailem na info@mbacmi.cz.

Program MBA - Hradec Králové

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.