Profesionální recepční zdravotnického zařízení

kurz

Základní info

Komu je trénink určen

Všem moderním recepčním ve zdravotnických zařízeních, kteří si chtějí osvojit nástroje pro zefektivnění komunikace s klienty a usnadnění spolupráce s kolegy. Těm, kteří mají zájem rozvíjet svůj osobnostní potenciál a podpořit profesionalitu vlastního jednání.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Recepční zdravotnického zařízení si osvojí dovednosti vedoucí k efektivní komunikaci s pacienty i kolegy, a získají tak možnost cíleně organizovat svoji práci a šetřit čas. Účastník tréninku si osvojí konkrétní strategie, jak předcházet a vypořádat se se stresovými situacemi.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

 • Role recepční ve zdravotnictví a specifika této pozice
 • Recepční jako podpora pacienta
 • Transakční analýza a její využití v praxi recepční zdravotnického zařízení
 • Zásady efektivní komunikace
 • Společenská etiketa - jak profesionálně vystupovat
 • Jak profesionálně komunikovat po telefonu
 • Jak být „in“ v písemné i elektronické komunikaci
 • Time management a stanovování priorit při organizaci čekárny
 • Techniky řešení námitek a zvládání náročných situací
 • Praktický nácvik představených dovedností
 • Individuální plán rozvoje recepční zdravotnického zařízení

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Profesionální recepční zdravotnického zařízení

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2500 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.