Procesní řízení

Kurz na míru

Základní info

Cíle: Orientovat se v hlavních aspektech tvorby a realizace procesní struktury. Být schopen zvolit a prakticky použít strukturu nástrojů k vytvoření efektivní struktury organizace, aktiv a lidských zdrojů. Seznámit se s poznatky firem, u nichž již byla procesní organizace zavedena. Získat odpovědi na otázky, k jakým změnám musí dojít při cestě k prosperitě, co je obsahem metodik restrukturalizace, Business Proces Reengineeringu, jak začít, jak definovat cíle změn, na čem závisí úspěch a jak ho měřit.

Obsah:
Stanovení strategie a vize
Procesní organizace - základní pojmy a termíny
Krizové řízení - identifikace krize
Strategické řízení, strategické analýzy, tvorba strategie
Příklad tvorby stromu cílů a strategie
Organizace firmy - procesní struktura, klasifikace procesů a základní vazby mezi procesy
Způsoby a metodika tvorby procesní organizace
Postup tvorby procesní organizace na základě modelování a optimalizace podnikových procesů (MOPP) s vazbou na normy ISO 9000/2000 a 14000
Příklad tvorby KPM - komplexního procesního modelu měření výkonnosti podnikových procesů
Příklad metrik procesů
Praktické zkušenosti z realizace jednotlivých strategií restrukturalizace                        Mapování vnějšího a vnitřního trhu (podpůrné útvary) firmy či instituce                      Mapování předností a slabin dané firmy či instituce                                                    Aktivní hledání prostoru pro cílené inovace, pro cílenou kreativitu                                    Inovace a podniková kultura                                                                                Inovační cyklus, jeho fáze a jednání managementu v jednotlivých fázích                       Použití rozhodovacích technik v řízení inovací                                                              Řízení inovačního procesu                                                                                    Strategie inovací - od tvorby plánů po závěrečné vyhodnocení

Procesní řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.