PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Příprava na výběrový rozhovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, analýza písemných zdrojů - životopis, dotazník)
* Fáze výběrového rozhovoru
* Chování kandidáta a identifikace rysů osobnosti, komunikace verbální, neverbální, kreativita, schopnost pracovat v týmu, motivace atd.
* Struktura výběrového rozhovoru
* Schopnost klást konkrétní cílené otázky
* Základní chyby při vedení výběrového rozhovoru
* Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis

PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.