Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II. (Advance)

Základní info

Trénink je zaměřen na seznámení se s možnostmi užívat nástroje pro řešení sporů, jako je vyjednávání v konfliktu, mediace, facilitace. Vyzkoušíte si jednotlivé techniky na praktických příkladech. Podrobněji se budeme soustředit na techniku mediace a její  zasazení do ostatních strategií řešení konfliktů.

 

 

Témata programu:

 • Strategie možných řešení řízení procesu konfliktu
 • Mediace konfliktu
 • Facilitace konfliktu
 • Prevence konfliktu v pracovních vztazích

 

Možná nevíte, že…

…z deseti konfliktů se v průměru vždy osm z nich daří vyřešit dohodou.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse.

Metody

 • situační analýza strategií řešení konfliktů
 • jak se liší mediace, koučování, facilitace, moderace – ujasnění pojmů
 • osobní audit přístupu ke konfliktu, volba strategie, zpětná vazba
 • řešení obtížných situací, sporů a konfliktů technikou vyjednávání
 • řešení konfliktu mezi dvěma stranami – mediace konfliktu
 • výhody a úskalí mediace jako jednoho z možných způsobů řešení konfliktů a sporů – analýza filmové ukázky mediace
 • charakteristika role mediátora
 • „výbava“ mediátora dovednostmi k řízení procesu mediace
 • fáze procesu mediace
 • trénink

 

Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II. (Advance)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.