PŘESVĚDČIVÁ ARGUMENTACE A POHOTOVÁ KOMUNIKACE

Základní info

Také vás napadají ty nejlepší a pádné argumenty až po skončení jednání? Teprve pak víte, co přesně jste měl/a říci, co použít a jak reagovat? 

Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, vést nepříjemné rozhovory, vyjednávat, argumentovat a asertivně komunikovat v konkrétních složitých situacích?

Staňte se obratným, pohotovým a přesvědčivým řečníkem, který:

- si poradí s každou námitkou
- umí přesvědčivě  a racionálně argumentovat
- dovede obhájit svůj názor a prosadit své myšlenky a záměry
- přesvědčivě prezentuje a vyjednává
- zvládne obranu proti manipulaci

CÍL

Zdokonalení komunikačních dovedností: obratně a pohotově se vyjadřovat, efektivně vyjednávat, přesvědčivě argumentovat a umět obhájit své stanovisko.

Absolvent kurzu se naučí:

 • ovládat techniky a strategie argumentace a přesvědčování
 • argumentovat šéfovi, kolegům, podřízeným, zákazníkovi
 • jasně prezentovat své myšlenky
 • obratně obhájit svá stanoviska
 • efektivně vyjednávat


OBSAH

 • Posílení sebedůvěry v komunikaci
 • Jak se přesně a jistě vyjadřovat
 • Umění správné formulace myšlenek
 • Pohotová komunikace - pohotovost reakcí, logické a přesvědčivé odpovědi na dotazy
 • Přesvědčivá argumentace
 • Taktiky argumentace - nácvik
 • Techniky vyvracení argumentů a přesvědčování
 • Zvládání námitek 
 • Jak úspěšně vyjednávat

Ing. Jan Korbel, trenér a konzultant manažerských, komunikačních a obchodních dovedností, certifikovaný facilitátor a kouč.

Reference:

"Trénink jsem si vybral,  protože  ve své práci a v životě se potkávám se situacemi, kdy je nutné vyjednávat jak s interními, tak externími zákazníky a cítil jsem, že v této oblasti potřebuji pomoci se zlepšením, zejména v oblasti ujasnění si přípravy a postupů pro argumentaci a následnou komunikaci. Odnesl jsem si praktické zkušenosti, postupy a velmi dobré materiály, které se mi hodí v mojí každodenní práci, velmi intenzivně "trénuji" a osobně cítím, že se mi daří věci lépe prosazovat."
Petr Šenkýř, ředitel Autofinancování, ČSOB Leasing

https://agentura-aha.cz/kurz/184-presvedciva-argumentace-a-pohotova-komunikace.html

 

PŘESVĚDČIVÁ ARGUMENTACE A POHOTOVÁ KOMUNIKACE

Vybraný termín:

2.4.2020 –  3.4.2020  Praha

Cena
7950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.