Portfolio Karla IV. – jednodenní varianta

workshop

Základní info

Trénink řízení programu/portfolia formou unikátní manažerské hry. Je určen jak pro začátečníky, tak pro osoby se zkušeností v projektovém řízení. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé role při přípravě a řízení programu/portfolia.

Účastníci tréninku řeší formou hry několik významných projektů zadaných Karlem IV. a přenesou se tak do 14. století - míst a období, které každý zná z historie našich zemí a velmi rychle se tak s příběhem ztotožní.

Pozn.: Tento kurz realizujeme pouze jako in-house. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Trénink principů přípravy a řízení programů a projektů, včetně různých technik hospodaření se zdroji mezi několika projekty v maticové organizační struktuře

Trénink procesního řízení a obecných manažerských dovedností

Teambuilding pro nově ustavený tým projektu, který je provázán s úvodním plánovacím workshopem

Co Vám kurz přinese

Cílem tréninku je zažít maximum možných situací při přípravě programu a jeho následné realizaci s prvky řízení portfolia projektů. Velký důraz je kladen na společné hospodaření s omezenými zdroji.

Události ve hře budou následně podrobně rozebrány za účelem efektivně přenést nabyté zkušenosti do vlastní praxe. Toto zaměření umožňuje velkou míru přizpůsobení.

 • Během simulace zažijete různé situace při přípravě a realizaci sady projektů (programu, portfolia), které se velmi blíží reálným zkušenostem.
 • Zjistíte, jaké postupy je vhodné volit při přípravě a realizaci projektů v maticové organizační struktuře s omezenými zdroji.
 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje týmu.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje přípravy a realizace projektu, programu i portfolia projektů.

Získáte jedinečný intenzivní zážitek, který zaručí efektivní přenos nabytých poznatků do praxe.

Kombinace získání znalostí i praktických „tvrdých a měkkých“ dovedností
Poučení z vlastních chyb i úspěchů v rámci simulace je nejefektivnější způsob rozvoje kompetencí
Díky hře si účastník dokáže veškeré znalosti zasadit do kontextu

Obsah kurzu

Definice
Rizika
Role
Realizace
Vyhodnocení

Přípravná fáze:

 • Definice projektu/programu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
 • Stanovení kritérií úspěchu
 • Zahájení programu a projektu
 • Řízení rizik

Simulace realizační fáze:

 • Účastníkům jsou přiděleny role v organizační struktuře programu:
  • manažer programu
  • manažeři projektů
  • členové projektových týmů (stavbyvedoucí, nákupčí)

Lektor vystupuje v roli zástupce zadavatele a tvoří spolu s manažerem programu řídící výbor.

Účastníci mají za úkol postavit zadaná díla v omezeném časovém limitu, s omezeným rozpočtem a omezenými lidskými zdroji, které jsou mezi jednotlivými projekty sdíleny.

V průběhu realizace musejí jednotliví účastníci i celý tým řešit nečekané události, změny projektu, výkyvy cen vstupů, nedostatek zdrojů atp.

Závěr:

 • detailní vyhodnocení
 • zpracování lessons learned pro využití v každodenní praxi
 • zpětná vazba

Portfolio Karla IV. – jednodenní varianta

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.