Plánování v rámci řízení podniku

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Seznámit účastníky s plánováním jako procesem, možnostmi využití různých strategií a technik pro aplikaci systému plánování a prognózy dalšího vývoje.

Obsah :
Podstata plánování - definování záměrů a cílů
Problematika plánování - pravidla, postupy, rozpočet
Jednotlivé fáze plánovacího procesu
Management by objectives (řízení podle cílů)
Strategie, taktiky a plánovací předpoklady
Proces strategického plánování - matice SWOT
Metody prognózování dalšího vývoje
Analýza situace a rozhodování - hodnocení a výběr alternativ
Expertní systémy na podporu
Vyhodnocení a zpětná vazba

Plánování v rámci řízení podniku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.