Plánování kvality (APQP)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Seznámit s principy projektového managementu a jejich uplatněním při aplikaci APQP v praxi. Vysvětlit si základní nástroje a metody plánování kvality a naučit se tyto prostředky v praktických postupech plánování kvality používat.

Určeno pro

Manažerům a technikům kvality, manažerům projektů, pracovníkům útvarů zabezpečování jakosti, vývojářům a konstruktérům. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Obsah kurzu


 • Co rozumíme pod pojmem „Plánování kvality“

 • Projektový management a jeho hlavní zásady, plánování projektu

 • Cíle kvality projektu, plánování kvality procesu a výrobku

 • Základní nástroje a metody pro plánování kvality:

 • Principy PDCA při plánování kvality

 • Ganttův diagram, metoda CPM

 • SPC, statistické přejímky

 • Audit procesu a produktu

 • QFD a FMEA

 • 8D Report

 • Specifické požadavky zákazníků na projekt a plány kvality

 • Pokročilé plánování kvality výrobků (APQP – AIAG)

 • Etapy APQP a postup při jejich zabezpečování v praxi

 • Praktické zkušenosti ze zavádění APQP ve firmách

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.
Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Plánování kvality (APQP)

Vybraný termín:

27.3.2023  Královéhradecký kraj

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.