Plánování a vedení porad

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Začíná pravidelná porada. Většina účastníků přichází na poslední chvíli. Mají něco veledůležitého na vyřizování. Ostatní, kteří přišli včas, se netváří zrovna nejradostněji. Čtou si noviny a čekají na zahájení. Vedoucí porady přednese novinky, provozní informace, technické údaje a údaje o plnění. Samozřejmě jako vždy pokárá ty, kteří svůj plán neplní. Bohužel někteří z nich jeho slova neslyší, jelikož mají důležité obchodní nebo provozní schůzky. Je vyhotoven zápis, který je všem účastníkům rozeslán firemní poštou nebo e-mailem. Ve všech zůstává pocit promarněného času. Kdyby se úkoly a jejich plnění rozesílaly písemně, ušetřilo by se mnoho času. Nebo by se porada dala udělat zajímavá tak, aby splnila i další důležité aspekty manažerské práce?

O čem se povede dialog:
Jaké jsou typy porad a kdy je využít? Co může kvalitní porada přinést manažerovi, účastníkům a firmě. Jak se vyvarovat destruktivní porady? Jak udělat poradu zajímavou? Role osob na poradě. Jak to udělat, aby porada nebyla jen "povinná" ztráta času. A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:

Účastníci získají přehled o tom jak sestavit program porady tak, aby byla zajímavá a efektivní, osvojí si dovednosti vedení a řízení porady, vedení efektivní diskuse
Firma získá pracovníky, kteří umí využívat porady jako základního manažerského nástroje vedení lidí, pracovníci umí z každé porady vytěžit konkrétní závěry a podněty pro další práci, nastane konec neefektivnímu schůzování

Plánování a vedení porad

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.