Personální rozhovor jako nástroj motivace

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Jsou personální rozhovory pouze formální záležitostí?
Výsledky rozhovorů jsou stejné a nevedou ke zlepšení?
Získat pracovníky pro změny je velmi složité?

Návrh řešení:
Výklad lektora, hraní rolí, řešení případových studií, trénink vedení hodnotících a motivačních rozhovorů - rozbor, rozbor vhodných a nevhodných forem kritiky, procvičování konkrétních situací z praxe,videotrénink s rozborem, zpětná vazba a doporučení

Očekávaný přínos:
Stanovení a zvládnutí pravidel pro vedení hodnotícího a motivačního rozhovoru
Manažeři se naučí formou rozhovoru odhalovat skryté motivy jednotlivců
Manažeři zvládnou metody pochvaly a kritiky
Znalost strategií při prosazení nepopulárních rozhodnutí a odporu vůči změnám

Personální rozhovor jako nástroj motivace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.