Pacifická dráha – dvoudenní varianta

workshop

Základní info

Trénink řízení programu/portfolia formou unikátní manažerské hry. Je určen jak pro začátečníky, tak pro osoby se zkušeností v projektovém řízení. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé role při přípravě a řízení projektu.

Pozn.: Tento kurz realizujeme pouze jako in-house. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Účastníci tréninku řeší formou hry projekt výstavby transkontinentální železnice v USA, jednoho z největších projektů své doby, a přenesou se tak do 60. let 19. století - míst a období, které každý zná z legendárních příběhů Karla Maye a velmi rychle se tak s příběhem ztotožní.

Praktická realizace projektu se stanoveným rozpočtem a termínem

Intenzivní prožitek s důkladnou zpětnou vazbou

Kombinace získání znalostí i praktických „tvrdých a měkkých“ dovedností

Co Vám kurz přinese

Během simulace zažijete různé situace při přípravě a realizaci projektu, které se velmi blíží reálným zkušenostem.

 • Zjistíte, jaké postupy při přípravě a realizaci projektu jsou efektivní a které jsou naopak kontraproduktivní.
 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje projektového týmu.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje přípravy a realizace projektu.
 • Získáte jedinečný intenzivní zážitek, který zaručí efektivní přenos nabytých poznatků do praxe.
 • Uvědomíte si, že je třeba vždy přemýšlet nejenom nad tím CO se dělá, ale také JAK se to dělá, co je efektivní a co nikoliv.

Cílem tréninku je zažít maximum možných situací při přípravě a realizaci projektu a s využitím následného rozboru efektivně přenést nabyté zkušenosti do vlastní praxe. Toto zaměření umožňuje velkou míru přizpůsobení individuálním podmínkám a požadavkům. Mimo jiné lze hru realizovat se zaměřením především na:

 • trénink přípravy a řízení projektů,
 • trénink vedení týmu a souvisejících manažerských dovedností,
 • teambuilding pro nově ustavený tým projektu, který je provázán s úvodním plánovacím workshopem,
 • možnost si ověřit chování lidí v zátěžové situaci a mít tak doplňující podklad pro nominaci na určitou pozici apod. (např. kandidátů na pozice projektových manažerů nebo vedoucích týmů).
Unikátní produkt na českém trhu (první simulace projektu – manažerská hra v českém jazyce a s vysokým stupněm flexibility).
Poučení z vlastních chyb i úspěchů je nejefektivnější způsob rozvoje kompetencí.
Simulace testuje manažerské a vůdcovské schopnosti jednotlivců a podporuje formování týmů.

Obsah kurzu

Definice a zahájení projektu
WBS, harmonogram
Rizika
Role a zodpovědnosti
Realizace

Dne 10. května 1869 byl zatlučením zlatého hřebu dokončen jeden z velkých projektů 19. století, stavba První transkontinentální železnice na území Spojených států amerických. Tato železniční trať poprvé propojila východní a západní pobřeží Států a v dosud nevídaném měřítku umožnila transport lidí i zboží napříč kontinentem pomocí nejmodernější tehdy známé technologie. Velká část trati je v provozu dodnes.
V naší hře máte příležitost se do tohoto období vrátit – budete schopnějšími staviteli, a dokončíte stavbu rychleji, nebo se nástrahy Divokého západu ukáží být nad Vaše síly a budete smeteni dravou konkurencí?

Den 1.

První den je věnován nácviku inicializace a plánování projektu, který je následně i prakticky realizován. Účastníci pracují v týmech.

 • Předprojektová fáze

 •  
  • Než se pustíme do práce…Smysl předprojektových prací
  • Definice projektu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
  • Stanovení kritérií úspěchu
  • Zahájení projektu
 • Projektová fáze: Plánování

  • Dekompozice struktury projektu: Od vize k výstupům (produktům)
   • Technika work breakdown structure (WBS) – případová studie, reflexe
 •  
  • Časové plánování projektu s využitím kritické cesty a Ganttových diagramů – případová studie, reflexe
  • Sestavení organizační struktury projektu pro realizační fázi – případová studie, reflexe
  • Řízení rizik daného projektu (získaná opatření budou přenesena do samotné realizace).

Den 2.

 • Projektová fáze: Realizace

Druhý den je věnován samotné realizaci projektu.

Účastníkům jsou přiděleny role v projektovém týmu a řídícím výboru (projektový manažer, stavbyvedoucí, logistik, nákupčí, člen řídícího výboru – guvernér, člen řídícího výboru – ředitel dodavatelské společnosti, atp.). Následně mají za úkol propojit východní a západní pobřeží USA železniční tratí v omezeném časovém limitu.

V průběhu realizace musejí jednotliví účastníci i celý tým řešit nečekané události, změny v projektu, výkyvy cen vstupů, atp.

 • Projektová fáze: Ukončení

Na závěr celého tréninku probíhá detailní vyhodnocení a zpracování lessons learned pro využití v každodenní praxi všech účastníků.

Pacifická dráha – dvoudenní varianta

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.