Osobní komunikace - základ efektivity

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Sdělíte pracovníkům důležité informace a každý je pochopí po svém?
Získat názor od ostatních je velmi složité?
Zjistit, kdo "co" říkal a "jak" to myslel, je nadlidský úkol?

Návrh řešení:
Výklad lektora o možných situacích v jednáních, určení identifikačních znaků pro různé komunikační typy,
řešení případových studií, procvičování konkrétních situací z praxe, nácvik kladení otázek a vedení
rozhovoru za účelem zjištění zpětné vazby při komunikaci

Očekávaný přínos:
Rozkrytí jednotlivých fází a stádií procesu komunikace na pracovišti
Popis cesty k vyšší efektivnosti sdělování a naslouchání pro různé komunikační typy
Určení jasných pravidel pro komunikaci s podřízenými tak, aby se minimalizovaly komunikační šumy

Osobní komunikace - základ efektivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.