Online diagnostika pro pokročilé

Martina Zaorálková

Kurzem Vás provede Martina Zaorálková

Konzultantka v oblasti náboru, rozvoje pracovníků, kariérového poradenství a outplacementu. M.j. se věnuje školením v oblasti personalistiky.

Základní info

Máte již zkušenosti s online diagnostikou a rádi byste ještě více využívali možností, které nabízí? Chcete co nejlépe zacílit rozvoj svých lidí, poznat jejich silné stránky i možné oblasti k rozvoji? Chcete se naučit propojovat výstupy z baterie dotazníků? Rádi byste dokázali předpovědět potenciál uchazečů o zaměstnání ve vaší firmě?

CO VÁM KURZ PŘINESE?

 • Posílíte svou jistotu a dovednosti v interpretaci dotazníků ze základního kurzu psychodiagnostiky.
 • Seznámíte se s dalšími nejčastěji využívanými dotazníky (Manažerský styl QUICK, Dotazník komunikačního stylu – asertivity) a procvičíte si jejich interpretaci.
 • Vyzkoušíte si interpretaci baterie dotazníků a formulaci zpětné vazby.
 • Seznámíte se s ukázkami týmových výstupů a možnostmi jejich využití.
 • Seznámíte se s dalšími možnostmi využití psychodiagnostických online nástrojů a s novinkami z oblasti TCC online psychodiagnostiky.

CÍLOVÁ SKUPINA

Personalisté, specialisté získávání a výběru, specialisté rozvoje a hodnocení zaměstnanců, manažeři s personálními kompetencemi, pracovníci personálních agentur. Pro členy VIP klubu TCC group – možnost čerpání výhody: kurz zdarma.

Technická poznámka: V případě, že by kurz z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohl být realizován prezenční formou, bude realizován online jako kurz dvoudenní: ?. ?. 2021 (9:00 – 13:00 hod.) a ?. ?. 2021 (9:00 – 12:30 hod.). 

OBSAH

 • Připomenutí základních dotazníků a jejich interpretace (Multifaktorový osobnostní profil, Multifaktorový pracovní profil, Dotazník strategií zvládání zátěže, Kariérový kompas)
 • Sdílení tipů a zkušeností s jejich interpretací
 • Představení a nácvik interpretace dotazníků Manažerský styl QUICK a Dotazník komunikačního stylu – asertivity
 • Nácviky interpretace výstupů z baterie 6 výše uvedených dotazníků včetně formulace doporučení
 • Nácvik poskytování zpětné vazby z výstupů z dotazníků
 • Týmové výstupy k dotazníkům Multifaktorový osobnostní profil, Dotazník strategií zvládání zátěže, Manažerský styl QUICK a možnosti jejich využití
 • Úvod do modelu SFI – „Modelování faktorů úspěchu“ a „Job matching“

Online diagnostika pro pokročilé

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 16:30 hod.

Cena
3 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.