Náklady na (ne)kvalitu pro (ne)ekonomy

Kurz na míru

Základní info

Zisk je základním smyslem každého podnikání. Málokdo si však uvědomuje, že náklady jsou tvořeny napříč firmou, všemi zaměstnanci. A každý může také svým dílem přispět, aby náklady nebyly zbytečné a neplánované. Bohužel není ve firmách dělat věci správně, napoprvé, ale je vždy dost času je opakovaně předělávat nebo upravovat. A mnohdy chyby nejsou v samotné výrobě, ale už v základu v chybných kalkulacích.

KOHO OSLOVÍME:
Všem pracovníkům ve firmách, kteří mají ve své náplni řízení nákladů na všech
úrovních. Od liniových manažerů, až po představitele managementu. A základem je, abychom mluvili všichni stejným jazykem.

Náklady na nízkou kvalitu (Cost Of Poor Quality, COPQ) představují celkové náklady spojené s výrobou, která nepřidává hodnotu. Manažeři a kontroloři kvality je nazývají náklady na vady. Jejich monitorování a vyhodnocování je jednou z klíčových rolí útvaru řízení kvality, protože představují jednu z nejefektivnějších metod snižování nákladů. Na začátku musíme identifikovat místa, kde se náklady na vady skrývají. K tomu mohou posloužit audity procesů, produktu nebo audity u dodavatelů.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 co je to zisk
 efektivnost a hospodárnost
 cash flow
 dělení nákladů na kvalitu prevence
 kalkulace nákladů - zde je možné hledat mnoho zdroj příčin problémů
 indikátory finanční tísně
 na co se zapomíná při hodnocení nákladů
 rizika a hodnocení rizik (úvod do tématu)
 kalkulace nákladů - zde je možné hledat mnoho zdroj příčin problémů
 transformace nákladů
 Harringtonův model
 přímé náklady na kvalitu
 lidský faktor a chyby

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Náklady na (ne)kvalitu pro (ne)ekonomy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.