MYŠLENKOVÉ MAPY A PAMĚŤOVÉ TECHNIKY - efektivní využití kreativních technik pro řízení projektů, plánování, prezentace, brainstorming

Základní info

Myšlenkové mapy jsou skvělou pomůckou k přemýšlení. Aktivizují inteligenci, kreativitu, koncentraci i paměť.

Plánujte, přemýšlejte, rozvíjejte svou kreativitu, trénujte paměť.  Získejte nový pohled na řešení problémů, zlepšete prezentace.  


Myšlenkové mapy uvedl ve všeobecnou známost Tony Buzan, ale využívali jich už dříve myslitelé jako byl Leonardo da Vinci nebo Michelangelo.
Jedná se v současnosti o nejefektivnější pomůcku pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci, lepší time management a přehlednější tvorbu poznámek.
Technika myšlenkových map spojuje psaní, kreslení, asociace, strukturu, rytmus, klade informace do prostoru a vytváří vzájemné vazby a tím stimuluje spolupráci obou hemisfér.
Paměťové techniky nám pomohou zapamatovat si cokoliv, co si zapamatovat chceme. 


VYUŽITÍ

 

 • plánování 
 • prezentace, veřejná vystoupení
 • porady
 • projektové řízení
 • studium
 • cestování
 • management aj.

 

OBSAH

dopoledne

 

 • Jak funguje paměť – základní principy
 • Mnemotechniky – jak na ně
 • Paměťové techniky pro snadnější zapamatování
 • Metoda Loci a její využití v praktickém životě
 • Kalendář na rok – spojení logiky a obraznosti

 

odpoledne

 

 • Jak myslí náš mozek?
 • Myšlenkové mapy – princip, techniky, asociace, styl, rozvržení
 • K čemu jsou myšlenkové mapy?
 • Vizualizace myšlení pro rozvoj kreativity
 • Ruční a elektronické myšlenkové mapy
 • Praktická cvičení a příklady využívání myšlenkových map

 

 VÝSTUPY Z WORKSHOPU

 1. Základní zvládnutí techniky myšlenkových map
 2. Myšlenková mapa pro vlastní konkrétní účel
 3. „Návod“ na sestavení si vlastních mnemotechnických pomůcek využitelných v běžném životě
 4. Praktické vyzkoušení si metody Loci a její aplikace do pracovního života
 5. Naučíte se, který den v roce je který den v týdnu (v aktuálním roce)

LEKTORKA

Mgr. Jitka Štádlerová 

TERMÍN

28.5.2019  (9,00 - 16,00 hod.)

MYŠLENKOVÉ MAPY A PAMĚŤOVÉ TECHNIKY - efektivní využití kreativních technik pro řízení projektů, plánování, prezentace, brainstorming

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.