Motivace týmu

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Zdokonalit Vaši schopnost použít účinné formy motivace v konkrétních podmínkách u konkrétních lidí. Lépe rozpoznat potřeby pracovníků, jejich individuální odlišnosti a možnosti uspokojení. Osvojit si umění získat a udržet pracovní úsilí zaměstnanců ve prospěch firmy, získat a udržet si schopné pracovníky, odhalit příčiny demotivování.

Obsah:
Moderní poznatky k pojmům: motiv, potřeba, frustrace
Rozlišení významu různých typů potřeb pro lidské jednání
Aplikace teorie potřeb do organizační reality, motivační program organizace
Posouzení různých forem motivačního působení na pracovní chování člověka
Odměňování a další stimulační nabídky jako nástroje motivace
Systémy s aktivní účastí zaměstnanců na řízení a rozhodování

Motivace týmu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.