MOTIVACE LIDÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI

Kurz na míru

Základní info

Manažerská dřina začíná a končí schopností podpořit a motivovat tým, aby svoji práci dělal rád a dobře. Trénink vám poskytne ověřené nástroje, podle kterých lze poznat, co lidi v týmu motivuje – a umožní vám natrénovat efektivní motivační rozhovor.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Vést lidi podle silných stránek a svěřovat jim odpovídající odpovědnost.
  • Rozpoznávat a využívat motivační faktory, pomocí kterých můžou manažeři ovlivnit motivaci lidí (dvoufaktorová teorie, hoganovské motivační faktory atd.).
  • Pomocí modelu SCARF předcházet zbytečným drobnostem, které přispívají k demotivaci lidí a udržet v týmu motivující prostředí.
  • Rozlišovat individuální prostředí svých lidí, tvořit a ověřovat hypotézy o jejich potřebách.
  • Vést motivační rozhovor, klást vhodné otázky a dobře rozumět tomu, co o svojí motivaci člen týmu říká aneb „zapomeň všechno, co jsi se naučil a zeptej se“.

 
Metodika:
Výživná hra pomůže načrtnout základní problematiku pracovní motivace a demotivace, kterou podložíme výkladem modelu SCARF. Vedení motivačního rozhovoru nacvičíme pomocí techniky „jazyková škola“ a ve společných diskuzích představíme další koncepty, které pomohou v praxi s motivací pracovat. Výstupem bude motivační mapa vybraných členů týmu jako podklad pro další rozvoj.

MOTIVACE LIDÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.