Modul III. - Manažer IMS

Základní info

Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám
umožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemných
vazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-
tému řízení.

                                                                                Komu je školení určeno                                                                              

• pracovníkům, kteří jsou pověřeni řízením IMS
• pracovníkům poradenských společností
• těm, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti všech tří systémů
  a jejich vzájemné integraci
• požadované znalosti: rozsah Modulu II.

Obsah školení

• osobnostní předpoklady pro poradenskou a lektorskou činnost
• koncepce obsahu a formy poradenské a školící činnosti
• vstupní analýza podmínek pro zavedení systémových managementů
  v dané organizaci
• návrh struktury a tvorba předpisové a záznamové dokumentace
• příprava organizace k certifikačnímu řízení

Co Vám školení přinese

Zorientujete se v možnostech různých stupňů a variant integrace systémo-
vých managementů kvality, environmentu a BOZP. Seznámíte se s příklady
struktury dokumentace integrovaného systému. Budete se moci seznámit
také s poznatky z praxe v oblasti odpovědností a pravomocí manažera
IMS.
Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám
bude vystaven certifikát manažera IMS (platnost 3 roky od data vystavení).

Modul III. - Manažer IMS

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.