MANAŽERSKÉ KOMPETENCE - 3denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery, kteří chtějí zlepšit svůj přístup při vedení druhých, spolupráci s kolegy i se svými nadřízenými i svou pozici ve firmě. Přitom je důležité zachovat takt a zdvořilost a nenechat se vyvést z míry.

Cíl:
Seznámit účastníky s kompetenčním přístupem a se základními manažerskými kompetencemi tak, aby je dokázali v praxi přesvědčivě využít.

Obsah:
* Kompetenční model a jeho použití v manažerské praxi
* Základní manažerské kompetence – stanovení firemních kompetencí a ověření si, nakolik je ovládáte
* Návrh individuálního balíčku vlastních manažerských kompetencí a stanovení dalšího postupu k jejich zlepšení
* Vedení druhých při zkvalitňování jejich základních kompetencí
* Kompetence zaměřené na vedení lidí, ocenění kvalit pracovníků pomocí kompetenčního přístupu, vhodné styly vedení a jejich použití v praxi, koučování a delegování
* Kompetence zaměřené na efektivní manažerskou praxi: výběr správných lidí, zapojování a motivace, zpětná vazba a hodnocení, náprava chyb, řešení konfliktů, vytváření synergie
* Typické situace pro uplatnění manažerských kompetencí – volba priorit své práce v organizaci, přijímání nových pracovníků a jejich výchova, každodenní zpětná vazba, zapojování členů týmu do řešení důležitých problémů, řešení nepříjemných a nejasných situací, politika jako součást manažerské praxe

Metody výuky:
Interaktivní forma s důrazem na vlastní zkušenost a zapojení účastníků. Součástí výcviku jsou individuální i týmové práce, videotrénink, testy, hry a modelové situace.

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE - 3denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.