MANAŽERSKÉ HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ ROZHOVORY - manažerská komunikace v interpersonálních vztazích

Základní info

Cíl
Určeno manažerům všech úrovní, HR manažerům, vedoucím projektových týmů, obchodním a finančním ředitelům, area manažerům a všem, kdo řídí / vedou lidi. Cílem je umět stanovit úkoly pracovníků z hlediska motivačního působení, pochopit důležitost uznání pro tým, umět používat zpětné vazby ke kontrole správného pochopení úkolu, seznámit se s jednotlivými typy manažerských pohovorů a vyzkoušet si techniku jejich vedení; naučit se využívat účinné poskytování zpětné vazby.

Metody a forma
2 denní workshop;
Interaktivní trénink, výklad a moderovaná diskuse, cvičení, modelové situace a případové studie, videotrénink

Obsah

Osobnost manažera v interpersonálních vztazích

 • Posuzování a hodnocení práce svého týmu
 • Dovednost správně naslouchat a efektivně se dotazovat
 • Vytváření hodnotícího systému na konkrétní podmínky firmy

Typy manažerských rozhovorů

 • Výběrový a přijímací rozhovor
 • Motivační rozhovor
 • Informace a zpětná vazba
 • Hodnotící kriteria a jejich implementace
 • Hodnotící rozhovory
 • Stimulace k rozvoji osobního potenciálu spolupracovníků
 • Uznání, pochvala a kritika
 • Vytýkací rozhovor a pozitivní sdělování kritiky

Příprava a vedení rozhovoru

 • Organizační a věcná příprava na rozhovor
 • Struktura a jednotlivé etapy rozhovoru
 • Frekvence a cíle rozhovorů
 • Emoční a věcná stránka rozhovorů
 • Zhodnocení výsledků a přínosu rozhovorů
 • Nástroje vedení rozhovorů

Praktická cvičení

 • Motivační působení úkolů
 • Řízení podle cílů
 • Období adaptace - stanovování cílů u nových pracovníků
 • Delegování a koučování

MANAŽERSKÉ HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ ROZHOVORY - manažerská komunikace v interpersonálních vztazích

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.