MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ

Základní info

Cílem je osvojit si dovednost efektivně komunikovat s různými typy lidí a adekvátně reagovat při řešení problémů; rozvoj vyjednávacích schopností. Trénink je určen manažerům, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost a zdokonalovat se v profesní komunikaci v managementu, obchodě a personalistice a v dalších oborech.

Metody
Kurz probíhá formou praktického tréninku; účastníci budou pracovat jednotlivě i ve skupinách, řešit modelové situace, součástí výcviku bude i videotrénink pro zpětnou vazbu. Posluchači obdrží písemné pracovní materiály.

Forma
2 denní trénink

Obsah

o Základní principy efektivní komunikace manažera

o Typologie v komunikaci

o Specifika komunikace s různými typy

o Jak komunikovat při řešení konfliktních situací

o Vyjednávací strategie a taktiky

o Vyjednávací fáze a kriteria vyjednávání

o Osobnost vyjednavače

o Videotrénink

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.