MANAŽERSKÁ AKADEMIE pro začínající manažery

Základní info

GARANTUJEME, že se při objednávce již 2 a více účastníků na vybraný termín školení uskuteční.

Specifika rozvojového programu:

 • rozsah 2+2 dny
 • komplexní rozvoj základních manažerských dovedností
 • změny postojů účastníka od pracovníka k manažerskému postoji
 • orientace na praktické využití a aplikaci nových dovedností na pracovišti
 • minimum teorie a maximum praxe
 • telefonický individuální koučink doplňující školení v ceně
 • výstupní akční plán s hodnotící zprávou k dispozici zadavateli/HR pracovníkovi pro další následnou práci

Více informací na: http://www.cadetgo.cz/

 Již od roku 2008 se specializujeme na rozvoj manažerů, kteří začínají svojí manažerskou kariéru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smysl a cíle Manažerské akademie:

 • Pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu
 • Získat ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí ve struktuře organizace
 • Osvojit si nezbytné postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
 • Naučit se řešit typické manažerské situace
 • Vybudovat správné manažerské postoje

Nejvhodnější pro:
Začínající manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leadery, mistry, pracovníky, kteří se na výkon pozice připravují.

OBSAH KURZU 2+2 dny   ************************************************************************************

Modul 1 - Taktika přechodu a startu
   Základní chyby na startu manažera
   Definování všech manažerských rolí a odpovědností 
   Jaké jsou typické role manažera
   Budování autority

Modul 2 - Vedení lidí a týmů
   Analýza stávajícího stylu vedení 
   Situační vedení 
   Styly řízení a jak je použít 
   Jak stanovovat a komunikovat cíle 
   Delegování úkolů 
   Pozitivní kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikace na pracovišti
   Komunikační kanály ve společnosti 
   Informace a dezinformace
   Krizová, provozní a preventivní komunikace
   Schopnost naslouchat
   Verbální projev
   Řeč těla
   Osobní rozhovor, Win-Win

Modul 4 - Motivace pracovníků  
   Hodnotové systémy a jejich význam 
   Motivace jednotlivce a týmu 
   Demotivace, vyhoření 

   Příprava motivujícího prostředí
   Typy zaměstnanců 
   Motivační nástroje, jak zacílit motivaci

Modul 5 - Efektivní práce s časem 
   Žrouti času a kroky k jejich odstranění 
   Stanovování priorit 
   SMART podmínky cíle
   Úkoly a jejich dělení na fáze
   Paretovo pravidlo v praxi
   Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů 
   Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul 6 - Vedení porad a schůzek
   Porada jako řídící nástroj
   Techniky vedení porad
   Časový harmonogram porady
   Efektivní využití času na poradách
   Typologie účastníků porad
   Efektivní řízení diskuse

Fix-Coaching 

Školení je pro lepší efektivitu a uplatnění nových dovedností v praxi na pracovišti doplněno vždy o telefonický fix-coaching lektora s každým účastníkem po zakončení jednotlivých učebních částí.

Detaily na webových stránkách společnosti >>

 

Přínosy kurzu pro zaměstnavatele:

 • Odstranění chyb manažera již v počátcích práce
 • Snížení rizik nedorozumění a napětí na pracovišti spojených s povýšením kolegy
 • Vzájemné propojení a nadhled nad prací manažera v kostce
 • Specializované zaměření na přechod do nové manažerské pozice
 • Výuka a trénink pouze funkčních a praktických věcí, trénink vítězí nad teorií
 • Výměna poznatků ve skupině
 • Individuální tréninky a nácviky dovedností před kamerou
 • Následný telefonický koučink v ceně kurzu

S čím se setkávají manažeři v prvních krocích na manažerské pozici?

 • Častým nedorozuměním při jednání s okolím
 • V případě povýšení s budováním nové řídící autority vůči kolegům
 • Vytvářením špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
 • Nízkou produktivitou manažerské práce
 • Neznalostí rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení
 • Nejistotou v chápání svých manažerských rolí

Použité metodické přístupy:

Manažerská akademie aktivně zapojuje účastníky do tématiky a nácviků, účastníci jsou zároveň partneři, kteří se od sebe navzájem učí a získávají širší nadhled.
60% času se odehrává řešením situací z praxe, nácvikem nebo skupinovými činnostmi. Většinou se pracuje  v menších skupinách, v nichž účastníci hrají různé role každý den jsou realizována 3-4 cvičení různého tématického zaměření

Celkem je v průběhu všech šesti modulů realizováno 26 cvičení a simulací.

Významným prvkem výcviku je zpětná vazba - vzájemné hodnocení i sebereflexe, které umožní zefektivňovat výkonnost celé skupiny (posílení procesu učení).

Key: manažer, akademie, academy, dovednost, manažerské, vedení, leadership

MANAŽERSKÁ AKADEMIE pro začínající manažery

Vybraný termín:

4.10.2023 –  16.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Cena
21 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.