Manažer v hotelovém provozu

Kurz na míru

Základní info

OBSAH
Manažer v hotelovém provozu
* Úloha a role manažera v hotelovém provozu
* Manažer hotelu a firemní kultura v prostředí orientovaném na služby
* Zákaznicky orientovaná firma
Autorita manažera a vedení lidí
* Co je autorita ?
* Formální a neformální autorita
* Tvorba a volba efektivního stylu vedení
* Rozbor řídících situací (interaktivní cvičení s diskusí)
Manažerské dovednosti
* Komunikační dovednosti manažera a autorita
* Asertivita jako komunikační styl
* Asertivita v práci manažera
Motivace zaměstnanců hotelu
* Podstata motivace, stimulace
* Zdroje motivace
* Motivační profil a stimulace (Jak ovlivnit své spolupracovníky?)
* Manipulace (Jak nemanipulovat druhými a nenechat manipulovat sebou?)
Stimulační faktory
* Hmotná odměna (zásady odměňování, nefinanční odměňování)
* Neformální hodnocení pracovníků (Jak pracovníky povzbudit, sdělit aktuální kritiku?)
* Vztahy na pracovišti – spolupracovníci (Jak dokáží pozitivní / negativní vztahy na pracovišti ovlivnit pracovní výkon?)
* Podnik (pracovní doba, image)

Manažer v hotelovém provozu

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.