Manažer jako kouč

Základní info

Koučování je patrně nejsilnější nástrojem rozvoje lidí. Koučovat znamená pomoci spolupracovníkovi objevit jeho vlastní a jedinečnou cestu k řešení problémů a pomoci mu dosáhnout cíle a tím rozvíjet jeho potenciál. Je to cesta, jak motivovat lidi ke spolupráci, spoluzodpovědnosti, výkonnosti a spokojenosti.

Cíle programu

Seznámit se s principy a nástroji koučování jako metody vedení lidí

Procvičit vedení koučujícího rozhovoru s tréninkem vhodných komunikačních dovedností

Posílit vědomí možností a aplikovatelnosti koučujícího přístupu v manažerské praxi

Obsah programu

Podstata a principy koučování

Koučující přístup v každodenní praxi manažera

Nástroje a techniky koučování

Aplikace koučujícího přístupu do každodenní praxe manažera

 

Manažer jako kouč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.