Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Základní info

Cíle kurzu:

Získat znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání manažerské profese. Naučit se používat obchodní angličtinu. Získat Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti z oblastí – komunikace, psychologie, personální management, manažerské účetnictví, marketing, ekonomie, právo, obchodní angličtina…

Aktuální nabídka:

 • V těchto dnech probíhá akce, v rámci které můžete kurz získat za cenu nižší o 20%. Původní cena: 21.000 Kč. Nová cena: 16.800 Kč. Ušetříte: 4.200 Kč.
 • Nabízíme ukázkové hodiny zdarma.

  Co se naučíte:

 • Budete rozvíjet své manažerské dovednosti
 • Naučíte se vést a motivovat pracovní tým
 • Budete rozšiřovat své komunikační a vyjednávací dovednosti
 • Získáte znalosti z oblasti pracovního práva a personálního managementu
 • Naučíte se rozumět manažerskému účetnictví
 • Ukážeme Vám, jak efektivně řídit čas a také jak zvládat stres a další nepříjemné nároky, které manažerská role přináší
 • Vysvětlíme Vám základy firemního marketingu a ekonomie
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu

  Co dalšího získáte:

 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte Osvědčení o rekvalifikaci v oboru management
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

  Obsah kurzu:

  1) Personální management
  • Získávání pracovníků, výběrová řízení
  • Řízení a plánování kariéry
  • Motivace a motivační systém v organizaci
  • Propouštění pracovníků
  2) Právo
  • Základy obchodního práva
  • Základy pracovního práva
  3) Komunikační dovednosti
  • Komunikace verbální a neverbální - řeč těla
  • Komunikace v týmu
  • Zvládání náročnějších situací - trénink zvládání konkrétních situací z pracovní praxe
  • Vyjednávání - poziční a principiální vyjednávání, příprava jednání, nácvik
  • Prezentace - osvojení a trénování postupů pro profesionální zvládnutí prezentace
  4) Řízení projektů
  • Základy projektového řízení
  5) Osobní rozvoj
  • Time-management - zásady efektivního řízení času, identifikace problémových postupů a nastavení vlastního rozvoje plánu
  • Zvládání stresu - postupy a metody jak zvládnout bezprostřední stres a poradit si se stresem dlouhodobým
  6) Psychologie
  • Chování lidí v týmu, skupinová dynamika, týmové role
  • Psychologie osobnosti v praxi
  • Pracovní motivace
  • Konflikt a práce s emocemi
  7) Marketing
  • Marketing management - činnost marketingového oddělení, kooperace marketingu s ostatními odděleními firmy
  • Marketingové plánování - marketingový plán, analýzy, tvorba strategií, zavádění plánu do praxe
  • Marketingový mix - produktová, cenová, distribuční a komunikační strategie
  • Marketingová komunikace - tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, reklama, public realations
  8) Ekonomie
  • Základní principy tržní ekonomiky a jejich vliv na podnikatelskou praxi
  • Ekonomický model podniku
  • Úvod do finančního řízení a finanční analýzy
  • Nástroje peněžního a kapitálového trhu
  9) Manažerské účetnictví
  • Základy účetnictví
  • Sledování hospodaření podniku, struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy, účetní výkazy
  • Rozhodování, druhy rozhodovacích procesů
  • Kalkulace, plány a rozpočty
  • Finanční analýza
10) Obchodní angličtina
 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis a přijímací pohovor
 • Konverzační obraty
 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • E-maily
 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Studijní materiály:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

  Osvědčení:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci.

Délka kurzu:

 • 138 vyučovacích hodin
 • Kurz trvá jeden měsíc a půl

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 9 do 14 hodin

Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Vybraný termín:

14.4.2021  Praha 2

Cena
16800 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.