Management firemního vzdělávání

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Získat moderní poznatky o systému řízení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, vytvořit si strategii a plán implementace vzdělávání a efektivně vydefinovat osobní akční plány profesionálního rozvoje jednotlivých zaměstnanců.

Obsah :
Úloha vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci, cíle a úkoly vzdělávání v organizaci
Podnikové vzdělávání v rámci řízení lidských zdrojů
Realizace vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím externích institucí (lektorů) a interních lektorů - výhody a nevýhody
Spolupráce s externími vzdělávacími institucemi a lektory - zásady výběru instituce
Vzdělávání, rozvoj a motivace interních lektorů, osobnost lektora a jeho další rozvoj
Popis práce interního trenéra, potřebné kompetence
Zadávání cílů a hodnocení práce interních trenérů
Train the trainers koncept
Jak organizovat vzdělávání ve firmě ( přístup organizace ke vzdělávání, systém vzdělávání analýza problémů a potřeb, vzdělávací projekt a jeho náležitosti, zajištění prostřednictvím výběru vhodných didaktických forem a metod, hodnocení výsledků vzdělávání)
Didaktické formy - metody vzdělávání, jejich předpokladů, výhody a nevýhody, vhodnost pro určité skupiny pracovníků
Hodnocení vzdělávacího a rozvojového procesu - stanovení kritérii pro hodnocení, jak zajistit měřitelnost cílů vzdělávání

Management firemního vzdělávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.