Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Management distribuovaných týmů

Základní info

Spolupráce “na dálku” - čili situace, kdy se jednotliví účastníci týmové práce nenachází ve stejné kanceláři, městě, zemi či časovém pásmu - v současnosti probíhá ve všech typech a velikostech organizací. Aby byla úspěšná, je nutné upravit styl řízení práce a týmu, jinak nastavit týmové procesy a kulturu spolupráce, umět pracovat s interkulturními rozdíly a dokázat správně využít komunikační média.

Komu je určen

 • Manažerům a členům týmů, spolupracujících na dálku
 • Komukoli, kdo na dálku pracuje s externími klienty či dodavateli
 • Personalistům a seniornímu managementu se zájmem o přípravu firemní kultury a procesů pro spolupráci na dálku

Témata programu

Workshop se zaměří na následující témata vzhledem ke spolupráci na dálku:

Úprava role manažera a systému organizace práce

 • Základní předpoklady úspěšné spolupráce na dálku, osobní předpoklady manažera i členů týmu
 • Posuny v roli manažera směrem k větší autonomii a odpovědnosti členů týmu
 • Nastavení systému plánování, hodnocení a předávání práce nevyžadujícího manažerskou přítomnost

Úpravy v kultuře spolupráce a týmů

 • Týmová kultura jako základní pilíř spolupráce na dálku, její budování
 • Charakteristika úspěšných týmů pro vzdálenou spolupráci
 • Využití interkulturních rozdílů a diverzity jak mezi lidmi z různých národních kultur, tak z různých demografických vrstev

Rozvoj motivace a týmového ducha

 • Rozvoj týmového ducha a vzájemných vazeb i při absenci fyzického kontaktu
 • Udržení motivace
 • Míra a role fyzických setkání

Projekty na dálku

 • Rozjezd projektu, jeho průběh a ukončení
 • Zajištění vzájemné dostupnosti a informovanosti
 • Týmové dohody ke spolupráci a komunikaci na dálku

Program realizujeme také v anglickém jazyce.

Přečtěte si článek: Řízení spolupráce “na dálku” kultivuje management “na blízko”

Management distribuovaných týmů

Vybraný termín:

24.4.2020  Praha

Cena
8000 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.