LOGISTIKA_řízení zásob

Kurz na míru

Základní info

Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem výroby u
dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat náhodné výkyvy v průběhu těchto dvou navazujících procesů.

Z ekonomického pohledu představují zásoby náklady, neboť zdroje, které někde leží, mohly jinde pracovat. V tomto případě se tedy jedná o náklady ztracených příležitostí. Na rozdíl od ekonomických nákladů spojených s pouhým držením zásob, vznikají účetní náklady až v době skutečné spotřeby zásob.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti logistiky se zaměřením ekonomické aspekty zásob v podniku. Konkrétně vedoucím pracovníkům (mistrům) logistiky, skladů, nákupu a výroby.

Seminář lze absolvovat buď samostatně, nebo jako součást modulového vzdělávání „Manažer logistiky“

Absolventi semináře se naučí se orientovat v dané problematice, včetně finančních aspektů řízení zásob podniku.

Posluchači budou schopni aplikace moderní metody optimálního řízení zásob ve firemní praxi.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Logistický systém
 Informační logistika
 Podniková ekonomika
 Zásady řízení zásob
 Klasifikace zásob (Obrátková, pojistná, ..)
 Okamžitá a průměrná zásoba
 Bod rozpojení objednávkou zákazníka
 Principy řízení zásob při závislé poptávce
 Analýzy potřebné k řízení zásob
 Stanovení pojistné zásoby – min. + max. limita
 Řízení zásob sortimentu
 Výpočetní úlohy a tréninkové simulace
 Praktická cvičení

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo Online na www. stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Absolvováním semináře získáváte 16 kreditů k možnosti získání certifikátu „Manažer Logistiky“

LOGISTIKA_řízení zásob

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.