LETNÍ RÉTORIKA HRAVĚ S MIROSLAVEM DVOŘÁKEM - mluvte tak, aby vás lidé se zájmem poslouchali

Základní info

Kurz získat akreditaci MŠMT 

Chcete mluvit přirozeně, příjemně a kultivovaně? 

Chcete si udržet pozornost lidí, aby vám se zájmem naslouchali?

Chcete být dobrým řečníkem, mluvčím, vypravěčem či prezentujícím? Chcete mluvit přirozeně, zajímavě a kultivovaně? Práce s hlasem, technika řeči, kultura mluveného projevu, přirozená prezentace. Prázdninový workshop - kurz rétoriky - vede hravou formou herec, moderátor a lektor rétoriky Miroslav Dvořák.


Evergreen!

Pro vás je tu prázdninový workshop - kurz rétoriky, vedený hravou formou hercem, moderátorem a profesionálním lektorem rétoriky -  Miroslavem Dvořákem. 

OBSAH

 • Základy techniky řeči
 • Správné dýchání - základ mluveného projevu
 • Práce s hlasem - jak zaujmout a udržet pozornost
 • Srozumitelná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, logické členění vět
 • Kultura projevu - mluvte na úrovni
 • Neverbální komunikace - ovládněte řeč těla k posílení svého sdělení
 • Čtený a mluvený text, příprava projevu
 • Tréma - jak ji zvládnout a odstranit obavy z vystoupení
 • Miniprezentace - nácvik vašeho vystoupení a mluvené řeči
 • Videotrénink - nahrávky vystoupení, analýza a zpětná vazba

FORMA

Prázdninový kurz - 2 dny v srpnovém týdnu pro zájemce o zlepšení mluveného projevu a vyjadřování (KLIMATIZOVÁNO!)

27.-28.8.2024  (od 9,00 - 16,00)

METODY

Zábavně - bez stresu a trémy !

 • Práce s hlasem, technika řeči, kultura mluveného projevu, přirozená prezentace. 
 • Převaha cvičení, individuální přístup k posluchačům a zpětná vazba ke každému účastníkovi a doporučení pro další rozvoj. 
 • Práce s dechem, práce s hlasem, řečové hrátky, jazykolamy, čtení textů, trénink artikulace, vše hravou a odlehčenou formou s využitím prvků dramatické výchovy.
 • Video trénink (dobrovolně). 

Reportáž z kurzu Rétorika   

LEKTOR

Miroslav Dvořák, DiS. - lektor a konzultant hlasové výchovy, rétoriky a komunikace, pedagog Pražské konzervatoře a Vyšší odborné herecké školy, divadelní, filmový a televizní herec a moderátor.  

Poznámky
Časový rozvrh:  9,00 - 16,00 hod. 
V ceně kurzu: pracovní a studijní materiály, psací potřeby, občerstvení.

Další reference posluchačů 

"Úžasný kurz, naprosto naplnil očekávání. Miroslav Dvořák je skvělý lektor, nedovedu si představit někoho lepšího a kvalitnějšího. Odnáším si množství emočních zážitků, vlastní sebereflexi a spoustu nových poznatků. Vřele doporučuji zcela všem. Prožitek z kurzu je nepopsatelný!"
Mgr. Monika Stoklásková, pedagožka a metodička, ZŠ Pavlovice

"Vše bylo srozumitelné natolik, že jsme sami na sobě pocítili zlepšení již během kurzu a víme, jak dále zlepšovat své dovednosti. Lektor byl příjemný, vnímavý, pečlivý, vtipný. Kurz mohu doporučit pro všechny, kteří chtějí prezentovat a veřejně mluvit." 
Simona Kopecká, ACO
 

CENA
8.500,- Kč
  bez DPH

zvýhodněná cena pro studenty 6.500,- Kč bez DPH
max. 2 studenti v kurzu: "kdo dřív přijde..."

Slevy se nesčítají, platí vždy ta výhodnější.
V ceně jsou  pracovní a studijní materiály, psací potřeby, občerstvení, videonahrávky.

LETNÍ RÉTORIKA HRAVĚ S MIROSLAVEM DVOŘÁKEM - mluvte tak, aby vás lidé se zájmem poslouchali

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

27.8.2024 –  28.8.2024  PRAHA 4
09:00 – 16:00 hod.

Cena
8 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.