Leadership - vedení lidí

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Seminář je určen začínajícím teamleadrům, ale i dlouholetým manažerům, kteří si pokládají otázku: ''Umím vést lidi? Jsem dobrý lídr? Nebo mě lidi následují jen proto, že musí?''

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Začátek ve vedoucí funkci není jednoduchý a sbírání prvních zkušeností je bolestivé. Nic totiž lídra nepřipravilo na to být v menší či větší míře zodpovědný za blaho ostatních. A ještě horší je fakt, že se musí učit v prostředí, kde každý jeho čin a každé jeho slovo je pod neustálým dohledem. Ať se to lídrovi líbí, nebo ne, vše se stává předmětem komentářů, kritik, interpretací a dezinformací: chování, přátelé, vyjadřování,... V té době si lídr také vytváří se svým okolím vazby, a to buď negativní, nebo pozitivní. Vazby, které mohou přetrvat velmi dlouhou dobu. Buď lidi získá, nebo si je postaví proti sobě. A to se pochopitelně v dlouhodobé perspektivě odrazí na výkonu celé pracovní skupiny.
Seminář se zabývá metodami ovlivňování druhých lidí, podstatou pravého lídrovství, efektivní komunikací a delegováním. Celý seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 - 15.00 hod

  • Leader nebo manažer, rozdělení činností spadajících do oblasti řízení a vedení lidí
  • Charakteristiky dobrého leadera - 5Q, 5 úrovní leadershipu, 4M
  • Zhodnocení vlastního vůdcovství, identifikace sebeuvědomění, silných a slabých stránek
  • Styly vedení lidí
  • Nástroje podporující posun od manažera k leaderovi
  • Případové studie: test sebeuvědomění a empatie, audit silných a slabých stránek prostřednictvím testu MBTI, SWOT analýzy, 360 zpětné vazby, hodnocení leadershipu, stanovení plánu rozvoje

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBA; Soňa Pršalová, BBA


Leadership - vedení lidí

Vybraný termín:

21.6.2024  Jihomoravský kraj

Cena
4 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.