KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Základní info

Cíl kurzu:

 • Vysvětlit a procvičit komunikační nástroje a jejich využití  v denní praxi.
 • Poznat signály, které lze vypozorovat z gest, mimiky, řeči těla.
 • Vysvětlit, jak vzniká nedorozumění či konflikt mezi lidmi.
 • Naučit se vyjednáváním dosáhnout oboustranně akceptovatelných cílů a odstranit komunikační spory.

Nejvhodnější pro:

Vhodné pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat, vést podřízené, vystupovat před druhými, prezentovat, ovlivňovat spolupracovníky nebo zákazníky či klienty.

Obsah kurzu:

 • Analýza brzd a posuvníků účinné komunikace 
 • Komunikace jako proces, který lze řídit
 • Vlastní řeč těla a co lze rozpoznat na řeči těla druhých 
 • Oční kontakt 
 • Ruce jako nositelé informací 
 • Gesta a symboly, hra rukou v obličeji 
 • Osobní a pracovní prostor 
 • Verbální projev 
 • Umění zeptat se
 • Umění naslouchat 
 • Vznik nedorozumění a konfliktů 
 • Win-Win jednání jako základy asertivní komunikace 

Metody:

 • Práce ve skupinách
 • Praktická cvičení
 • Nácviky
 • Zpětná vazba
 • Teorie a vysvětlení
 • Diskuze

Poznámky:

Správná a efektivní komunikace verbální i neverbální v rámci firemního prostředí se ukazuje jako velmi důležitý článek pracovního procesu, který se týká všech zaměstnanců.
Chcete lépe vést rozhovory a jednání?  Chcete odstranit nedorozumění na pracovišti?  Chcete umět lépe využít přesvědčovacích technik?   Chcete pochopit duševní pochody vašich zákazníků a spolupracovníků?   Chcete efektivněji dosahovat svých cílů při vyjednávání  a zároveň uspokojovat požadavky druhé strany?

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Vybraný termín:

8.11.2021  Praha
09:00 – 16:30 hod.

Cena
3900 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.