Komunikační dovednosti I.

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Seminář napomáhá lépe pochopit pravidla komunikace, ať již verbální či neverbální. Prostřednictvím praktického nácviku umožňuje zdokonalit Vaše komunikační dovednosti ve stresových, konfliktních nebo složitých situacích.

Obsah :
Komunikace jako proces, verbální neverbální komunikace
Verbální komunikace - význam slov
Neverbální komunikace - jak "číst" neverbální projevy ostatních a jak jim porozumět
Jak co nejefektivněji komunikovat ve specifických situacích - řešení konfliktů, vyřizování stížností a sdělování negativních zpráv, reklamace, přijímání kritiky, obtížný zákazník
Specifika komunikace prostřednictvím telefonu
Komunikace s nadřízenými, podřízenými, komunikace se zákazníky
Písemná komunikace -zásady, možnosti, omezení, tvorba působivých písemných dokumentů
Základy asertivního jednání

Komunikační dovednosti I.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.