Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Komplexní výcvik facilitace - 100 hodin, AKREDITOVANÝ

Kurzem Vás provede Mgr. Vojtěch Benda

Jsem lektor, facilitátor, mediátor a metodik vzdělávání. Fascinuje mě téma komunikace a dlouhodobě se jím zabývám z mnoha různých úhlů - v rámci…

Základní info

Připravili jsme pro vás “Komplexní výcvik facilitace”, který obsahuje vše podstatné, co potřebujete pro roli úspěšného facilitátora, tedy člověka vedoucího komunikaci ve skupině. Výcvik vychází z našich dlouholetých praktických zkušeností s facilitací a zahrnuje moderní poznatky z oblasti psychologie, kreativity a vedení lidí.

Akreditace

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem akreditace A2020/0905-VP.

Proč učíme facilitaci?

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli motivovaní, inovativní, aby pracovali se zápalem a chtěli občas udělat i něco navíc pro sebe i pro ostatní.
K tomu je důležitá efektivní spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují.
Proto učíme facilitaci - metodu vedení komunikace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

Chcete vědět víc?
Domluvte si zdarma konzultaci s lektorem výcviku.

Lektor Vojtěch Benda vám podrobně představí obsah výcviku a zodpoví vaše dotazy. Kontakty ZDE.

Komu je výcvik určený?

Výcvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, vedoucí týmů, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i dalších oblastech. A také lektoři, vývojáři, personalisté a řada lidí na volné noze.
U všech účastníků předpokládáme předchozí zkušenosti s vedením týmu nebo s facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš akreditovaný kurz "Ucelený základ facilitace".

Co se ve výcviku naučíte?

  • zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání
  • předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit
  • dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase
  • zvládat souběh role facilitátora a role vedoucího
  • přirozeně používat klíčové komunikační dovednosti
  • využít potenciál dobrého úvodu a závěru setkání
  • vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit předem
  • řadu facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích

 

Pro více podrobností o obsahu výcviku si stáhněte Podrobný popis v PDF.

Jaký je rozsah výcviku?

Výcvik se skládá ze šesti dvoudenních setkání (modulů), které se konají jednou měsíčně. V týdnech mezi jednotlivými moduly probíhá účastníci pracují samostatně nebo v malých skupinách na praktických úkolech.
Celý výcvik probíhá půl roku a jeho rozsah je 100 hodin.

Jak výcvik probíhá?

Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Vycházíme z principů zkušenostně-reflektivního učení a kurzy samozřejmě vedeme pomocí facilitace. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a současně zábavný.
Využíváme modelové situace a jejich rozbory, praktický trénink dovedností, ukázky konkrétních facilitačních technik, reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorie ve výcviku najdete jen přiměřené množství, žádné nekonečně dlouhé prezentace vás nečekají.
Ve skupině vytváříme bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci a současně zachováváme individuální přístup. Proto jsme stanovili maximální velikost skupiny na 12 účastníků.
Pro lepší orientaci v tématu facilitace jsme vytvořili vlastní kompetenční model, který vám pomůže ujasnit si vaše silné stránky a určit oblasti pro váš rozvoj. Díky tomu na závěr jasně uvidíte, v čem a nakolik jste se během výcviku zlepšili.

Potřebujete se dozvědět víc?

Pokud se chcete vědět více kontaktujte prosím lektora Vojtěcha Bendu.

Fotky z kurzu:

Komplexní výcvik facilitace - 100 hodin, AKREDITOVANÝ

Vybraný termín:

18.10.2021 –  19.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 17:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.