KDO JE TADY CHEF?

Kurz na míru

Základní info

Jak uvařit leaderovskou zkušenost

 • Hledáte nový akční formát rozvoje leadershipu?
 • Rozvíjíte vaše manažery a chcete jim jasně vysvětlit rozdíly mezi styly vedení?
 • Zajímá vás, co všechno se můžete naučit při vedení kuchařského týmu?
 • Chcete zjistit, jak chutný může být LARP (Live Active Role Playing)?
 • Láká Vás vyměnit tradiční učebnu za profesionální kulinářské studio?


Principy tréninku

 • Cíl: Naučit prakticky uchopit situační styly vedení
 • V intenzivní zážitkové části manažeři hrají role, které předurčují jejich leadership styl
 • Soutěží dva kuchařské týmy v přípravě kompletního menu
 • Účastníci se střídají ve vedení týmů


Obsah dne

 • Představení třech stylů leadershipu (Direktivní, Týmový, Delegující)
 • Vstupní workshopy – uchopení role a leadership stylu
 • Vaření kompletního menu s rozbory mezi jednotlivými chody
 • Závěrečné shrnutí, zakotvení do praxe


Follow up (2. den - doplňkově)

 • Soubor her, workshopů, modelových situací a nácviků jednotlivých situačních stylů
 • Zakotvení do manažerské praxe


FIREMNÍ ETIKA – ETICKÁ FIREMNÍ KULTURA
Jak ve firmě zařídit, aby manažeři a zaměstnanci dělali eticky správná rozhodnutí a tím budovali firemní kulturu přitažlivou pro zaměstnance, zákazníky i investory. Jak dosahovat rozhodnutí, která
v budoucnu neohrozí reputaci firmy a nebudou mít negativní právní následky.

 

Pokládáte si podobné otázky?  Společně na ně najdeme odpovědi.

 • Jak můžeme včas rozpoznat, že situace, kterou v práci řešíme, má etické souvislosti a může mít v budoucnu významné dopady na naši reputaci (osobní nebo firemní)?
 • Jaké techniky nám mohou pomoci se eticky správně se rozhodnout, kde čerpat odvahu pro morálně správné chování?
 • Jak při etickém rozhodování nepodléhat sociálním vazbám a organizačním tlakům (od vlastních manažerů, spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů…)?
 • Za jakých podmínek fungují etické kodexy a povinné kontrolní procesy (metoda šesti očí, anti fraud, Sarbanes-Oxley law…)?
 • Co to je „Etický leadership“? Osobnostní integrita a morální bezúhonnost je jen základní podmínka...

 

Forma práce: Workshopy v rozsahu 1 – 2 dny podle požadovaných cílů a výstupů.


Metodika:
Využitím unikátní metodiky vytvoříme prostředí, v němž lze citlivé otázky etiky a morálky zkoumat intenzivně, z mnoha úhlů pohledu a zároveň bezpečně pro všechny zúčastněné.
Před workshopem vždy se zadavatelem detailně mapujeme aktuální firemní/ týmovou atmosféru a očekávání od akce. Konkrétní průběh workshopu pak stavíme přímo na míru zjištěným potřebám.

Jaké praktické výstupy získáte:
Vytváření etické firemní kultury a nastavení HR procesů

 1. Audit firemní kultury z hlediska firemní etiky – provedeme společně na místě.  
 2. Etické standardy, jak a proč je dělat a jak je zavádět - dohodneme se na dalším postupu.
 3. Firemní etika, systém hodnocení a odměňování manažerů a zaměstnanců -  vyjasníme, co je důležité brát v úvahu při nastavování systému hodnocení, jaká jsou doporučení a nástroje.
 4. Etický leadership  (od CEO až team leaderům) – zvědomíme a pojmenujeme roli TOP manažerů při budování firemní reputace a prosazování etického chování zaměstnanců firmy.

 

KDO JE TADY CHEF?

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.