JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 3denní

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
* Naučit se techniky účinného jednání s lidmi
* Schopnost analyzovat konfliktní situace a zvolit nejlepší strategie
* Schopnost rozpoznat konfliktní typy
* Získání dovednosti vést obtížné rozhovory

Obsah:
1. den
* Role liniového manažera, mistra v moderní organizaci
* Komunikační dovednost jako základní nástroj úspěchu v práci s lidmi (dotazník MBTI a jeho vyhodnocení)
* Typy rozhovorů a jejich trénink (výběrový rozhovor, motivační a hodnotící rozhovor)
2. den
* Styly řízení a jejich uplatnění v praxi (autoritativní, participativní, delegování, koučování)
* Motivace podřízených (výukový film)
* Metody vedení týmu
* Modelová řešení dovedností vést podřízené (videotrénink)
3. den
* Typy konfliktů v podniku
* Pět způsobů řešení konfliktů
* Konfliktní typy a strategie jejich zvládání
* Komunikační strategie
* Modelová řešení konfliktních situací – trénink

Metody výuky:
Výklad, práce ve skupinách, případové studie, dotazníky a jejich vyhodnocení, trénink rozhovorů a jejich rozbor.

JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 3denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.