JAK STYL CHOVÁNÍ PRACOVNÍKA OVLIVŇUJE TÝMOVOU SPOLUPRÁCI, VÝSLEDKY A VZTAHY

Základní info

Styly chování - workshop na rozvoj sebereflexe, který vás naučí vidět se očima druhých a ukáže vám silné a slabé stránky vašeho chování.


SMYSL
Získat větší citlivost při komunikaci s jinými lidmi, rozpoznat vlastní styl chování. Účastníci dostávají podněty pro rozvinutí zdravé sebereflexe.
Workshop vás naučí uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé, kteří chtějí poznat užitečnost svých návyků na úrovni myšlení a chování a mají chuť se zapojit do zlepšování týmové spolupráce.

FORMA 
Nejedná se o školení, ale o sebezkušenostní workshop postavený na metodě Synergogy ► podrobněji o metodě
Většinu času tráví účastníci v týmech plněním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování.
Silné zážitky pak motivují k nalezení lepšího způsobu spolupráce. Ponaučení i silná motivace k rozvoji vzniká z vnitřních zdrojů týmů.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY 
Absolventi workshopu jsou připraveni podporovat svůj tým, protože: 

 

 • porozumí vlivu různých stylů chování na pracovní prostředí 
 • rozvinou sebereflexi a pojmenují si své silné i slabé stránky v týmové spolupráci  
 • zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu 
 • sami hledají konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější

 

OBSAH 

1. Samostatná domácí příprava 

Studium textu o stylech chování, které jsou běžně rozšířené v každé větší skupině lidí.
Styly jsou dány typickými motivacemi lidí a mají předvídatelné dopady na pracovní vztahy a výkonnost
 

2. Workshop

 

 • diskuse o tom, jak účastníci rozumí stylům chování
 • trénink vztahových dovedností: 

 

 1. vyvíjení iniciativy
 2. získávání informací
 3. zastávání stanovisek
 4. rozhodování
 5. zužitkování neshod

 

 • měření dosažených výsledků a reflexe pro zužitkování poznatků v další práci 
 • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu, když účastníci zapojí své nynější pracovní návyky  
 • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu 
 • výjimečně intenzivní osobní zpětná vazba 
 • individuální plány, jak každý může ihned začít zvyšovat kvalitu spolupráce v praxi.

 


METODY
Sebezkušenostní zážitkový workshop, který se nepodobá žádnému školení.  Workshopem provází certifikovaný facilitátor.
Výhodou je, že teoretické znalosti nastudují účastníci již před samotným workshopem, kde se již pracovní čas věnuje praktickému nácviku, resp. plnění týmových i individuálních aktivit, které zadává a koordinuje facilitátor.
Výstupy: každý účastník si odnáší otevřenou hlubokou zpětnou vazbu od kolegů a plánuje svůj další rozvoj na základě poznatků z workshopu.

POČET ÚČASTNÍKŮ Workshop se uskuteční pro minimálně 5 osob, maximální kapacita 12 osob (2 týmy) LEKTOŘI

Ing. Jan Korbel, Lenka Jedličková - certifikovaní facilitátoři s licencí, kouči

Kurzovné obsahuje originální písemné studijní podklady na míru pro přípravu na workshop, pracovní materiály, workshop s certifikovaným facilitátorem, pronájem školících prostor a občerstvení. 

JAK STYL CHOVÁNÍ PRACOVNÍKA OVLIVŇUJE TÝMOVOU SPOLUPRÁCI, VÝSLEDKY A VZTAHY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.