Jak rozvázat pracovní poměr s problematickým zaměstnancem

kurz

Základní info

Tento videoseminář Vám objasní možnosti zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cílem on-line semináře je:
objasnění možností zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky.
Obsah on-line semináře:
Obsah povinností zaměstnanců, prokazatelnost uložení povinnosti.
Správná formulace upozornění na možnost výpovědi.
Hodnocení intenzity porušení povinnosti (méně závažné, závažné a zvlášť hrubé).
Vymezení pojmů požadavky na výkon práce a neuspokojivé pracovní výsledky.
Správná formulace výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.
Tento videoseminář Vám objasní možnosti zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cílem on-line semináře je:
objasnění možností zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky.
Obsah on-line semináře:
Obsah povinností zaměstnanců, prokazatelnost uložení povinnosti.
Správná formulace upozornění na možnost výpovědi.
Hodnocení intenzity porušení povinnosti (méně závažné, závažné a zvlášť hrubé).
Vymezení pojmů požadavky na výkon práce a neuspokojivé pracovní výsledky.
Správná formulace výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Jak rozvázat pracovní poměr s problematickým zaměstnancem

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.